> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Všeobecné informace o investování > Ostrava > Ostrava

Ostrava

Rozsáhlá podpora investičních projektů zahraničních i domácích investorů je nabízena českou vládou prostřednictvím agentury CzechInvest.

Pobídky pro investory

Investičními pobídkami dle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách se rozumí:

  • a) slevy na daních z příjmů,
  • b) převod technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu,
  • c) hmotná podpora vytváření nových pracovních míst,
  • d) hmotná podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců,
  • e) převod pozemků evidovaných v katastru nemovitostí jako zemědělské pozemky a převod ostatních druhů pozemků.

Rozsáhlá podpora investičních projektů zahraničních i domácích investorů je nabízena českou vládou prostřednictvím agentury CzechInvest, která je jediným subjektem v České republice, u které lze registrovat žádosti o investiční pobídky. Smyslem investičních pobídek je podpora zavádění nebo rozšiřování výroby v oblasti zpracovatelského průmyslu a podpora projektů v oblasti strategických služeb a technologických center. Pobídky jsou nabízeny bez rozdílu českým i zahraničním investorům.

Kromě investičních pobídek nabízených českou vládou je také možné v případě investice na Ostravsku žádat místní úřady o pomoc v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Jedná se o souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečují Ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce; podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty.

Pomoc v rozhodování o realizaci investic na území města rovněž nabízí Statutární město Ostrava prostřednictvím odboru ekonomického rozvoje.

Pobídky pro investory se dělí na:

  • Investiční pobídky nabízené českou vládou
  • Regionální pobídky
  • Pobídky města Ostravy

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: