> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Všeobecné informace o investování > Ostrava > Ostrava

Ostrava

Systém investičních pobídek je v České republice nastaven různě podle druhů investičních projektů.

Smyslem investičních pobídek je podpora zavádění nebo rozšiřování výroby v oblasti zpracovatelského průmyslu a podpora projektů v oblasti strategických služeb a technologických center. Pobídky jsou nabízeny bez rozdílu českým i zahraničním investorům.

Systém investičních pobídek je v České republice nastaven různě podle druhů investičních projektů:

Zpracovatelský průmysl

  • sleva na dani z příjmu právnických osob
  • podpora na vytvářená pracovní místa
  • podpora na školení a rekvalifikace

Strategické služby a technologická centra

  • dotace na podnikatelskou činnost
  • dotace na školení a rekvalifikaci

- INVESTIČNÍ POBÍDKY PRO SEKTOR ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU

Investoři zavádějící novou výrobu nebo rozšiřující stávající výrobu v oblasti zpracovatelského průmyslu mohou v případě investice vyšší než 50. mil. Kč získat investiční pobídky podle Zákona o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. ve znění platném od 2. července 2007.

- INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA A CENTRA STRATEGICKÝCH SLU­ŽEB

Investiční podpory v oblasti technologických center a center strategických služeb se řídí pravidly Rámcového programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro podporu technologických center a center strategických služeb.

Technologická centra:

  • Technologická centra se zabývají inovačními aktivitami přinášejícími vylepšení výrobků a technologií využívaných ve výrobě.

Centra strategických služeb:

  • Strategické služby představují služby s mezinárodním zaměřením, s vysokou přidanou hodnotou, podporující zaměstnanost kvalifikovaných expertů v centrech pro vývoj softwaru, odborných řešitelských centrech, centrech pro opravu špičkových technologií, centrech sdílených služeb, centrech zákaznické podpory (např. „call centra“).

- PODPORA TVORBY NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST V REGIONECH NEJVÍCE POSTIŽENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

V případě realizace projektů menšího rozsahu v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností mohou investoři také požádat o finanční podporu podle Programu pro podporu tvorby nových pracovních míst. Program byl schválený vládou ČR Usnesením č. 566/2004 dne 2. 6. 2004 nevelizovaným Usnesením č. 287/2006 ze dne 22. března 2006.

Nabízené formy podpory:

  • Finanční podpora na tvorbu nových pracovních míst
  • Finanční podpora na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců

Jediným subjektem, u kterého lze v České republice registrovat žádosti o investiční pobídky, je agentura CzechInvest.

Rozlišení regionů ČR dle maximálně možné výše veřejné podpory zobrazuje regionální mapa intenzity veřejné podpory.

Maximální míra veřejné podpory (% z uznatelných nákladů) pro období 1.1.2007–31.12.2013

Obrázek

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: