> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Všeobecné informace o investování > Ostrava > Ostrava

Ostrava

Kromě investičních pobídek nabízených českou vládou je také možné požádat o pomoc v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.

Kromě investičních pobídek nabízených českou vládou je také možné požádat o pomoc v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Jedná se o souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečují Ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce; podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty.

Úřad práce v Ostravě nabízí zejména tyto nástroje aktivní politiky zaměstnanosti:

  • rekvalifikace
  • veřejně prospěšné práce
  • společensky účelná pracovní místa včetně míst k zahájení samostatné výdělečné činnosti
  • příspěvek na zapracování

Provádění aktivní politiky zaměstnanosti se od 1. října 2004 řídí zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, vyhláškou č. 518/2004 Sb. a Metodickým pokynem Správy služeb zaměstnanosti ministerstva práce a sociálních věcí č. 8/2004.

Na příspěvky z rozpočtu aktivní politiky zaměstnanosti není právní nárok. Úřad práce je může zaměstnavateli poskytnout v přiznané výši jen na základě písemné dohody.

Pro další informace kontaktujte „Úřad práce v Ostravě“:

KONTAKTNÍ OSOBY:
Statutární zástupce:
Ing.arch. Yvona Jungová
Telefon: +420 950 143 508
E-mail: yvona.jungova­@ot.mpsv.cz

Sekretariát ředitele:
Jaroslava Švardalová
Telefon: +420 950 143 509
E-mail: jaroslava.svar­dalova@ot.mpsv­.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: