> Úvodní stránka > CPM Marketplace > Analýzy, trendy, statistiky > Propad polské stavebnictví nečeká

Propad polské stavebnictví nečeká

V roce 2009 bylo Polsko jedinou zemí Višegrádské čtyřky, jejíž stavebnictví neprožilo pokles. V první polovině roku 2010 polské stavební firmy předpovídaly pokračování růstu i v roce 2010, zářijové předpovědi však ukazují spíše na stagnaci.

Stále však ne dramatický pokles, který je vidět aktuálně v České republice, na Slovensku nebo i v Maďarsku. V roce 2011 by již mělo dojít opět k růstu (o 3,2 %). Tyto a další závěry vyplývají z výsledků nejnovější Kvalitativní studie polského stavebnictví H2/2010, kterou připravila společnost CEEC Research ve spolupráci se společnostmi KPMG Polsko a Norstat Polsko.

Hlavní zjištění Kvalitativní studie polského stavebnictví H2/2010:

Optimismus pro další růst odvětví v roce 2010 se vytratil, propad však nehrozí

 • Stavební firmy nyní očekávají minimální růst odvětví v roce 2010 (0,8 %).
 • Růst odvětví předpovídá nadpoloviční většina dotazovaných (57 %).
 • Mezi velkými a malými firmami zaznamenáváme drobné odlišnosti – velké společnosti předpovídají růst o 1,5 %, kdežto malé firmy pouze o 0,4 %. Mírné rozdíly jsou patrné také mezi společnostmi z inženýrského (růst o 2 %) a pozemního stavitelství (0,3% nárůst).
 • Pro rok 2011 společnosti předpovídají již 3,2% růst.

Vývoj prodejů stavebních společností bude následovat vývoj trhu. V rámci regionu si vedou polské stavební společnosti nejlépe.

 • Vývoj prodejů stavebních společností bude kopírovat trend celého odvětví. V průměru firmy očekávají prakticky stejný objem prodejů jako v roce 2009 (růst o 0,3 %).
 • Pokud se zaměříme na jednotlivé segmenty, malé a střední firmy nepředpovídají žádný a velké společnosti pak pouze minimální nárůst svých prodejů v roce 2010. Inženýrské i pozemní stavitelství se v předpovědích shodují, predikují téměř nulový růst.
 • Předpovědi pro rok 2011 jsou optimističtější než výhledy na vývoj v roce 2010. Ukazují na nárůst prodejů v průměru o 3,2 %.
 • Pokud srovnáme predikce vývoje prodejů v Polsku s Českou republikou, Slovenskem a Maďarskem, zjistíme že polské stavební firmy si stojí nejlépe. Ve všech ostatních třech zemích je očekáván znatelný pokles prodejů v roce 2010.

Sebedůvěra polských stavebních společností od března klesla

 • Nejnovější výsledky výzkumu ukazují na zhoršující se sebedůvěru polských stavebních firem (oproti výzkumu z března 2010). Každá druhá stavební firma očekává, že se jí v budoucnu povede hůře, než její konkurenci.
 • 70 % respondentů očekává zlepšení své tržní pozice v roce 2011.

Vytížení kapacit stavebních společností se zvýšilo na 80 %

 • Průměrná vytíženost kapacit stavebních společností se zvýšila na 80 % (v březnu 70 %).
 • Rozdíly mezi velkými firmami a středními/malými nebo mezi segmenty inženýrského a pozemního stavitelství jsou v tomto směru minimální. Firmy z oblasti inženýrského stavitelství dokázaly výrazně zlepšit efektivitu vytížení svých kapacit.
 • Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009, menší množství zakázek potvrzuje 37 % stavebních společností.
 • Průměrně mají polské stavební společnosti nasmlouvané zakázky na 8 měsíců dopředu. Nejlépe si pak v tomto směru vede segment velkých společností, které uvádějí, že mají podepsané zakázky až na 11 měsíců (v průměru).

Nejrozšířenějším způsobem získávání zakázek jsou osobní kontakty

 • Nejrozšířenějším způsobem získávání zakázek jsou osobní kontakty (využívá je 94 % firem), nicméně jejich efektivita viditelně poklesla. Dalšími způsoby jsou přímá poptávka od zákazníků (používá ji 92 %, ale v hodnocení efektivity obdržela nejnižší hodnocení) a tendry (používá 89 % respondentů).
 • Jako nejefektivnější způsoby získávání zakázek jsou hodnoceny tendry a dlouhodobá spolupráce/smlouvy.
 • V České republice jsou za nejefektivnější způsoby získávání nových zakázek považovány osobní kontakty, na Slovensku jsou ceněny dlouhodobá spolupráce/ smlouvy a osobní kontakty.
 • Každá třetí polská stavební společnost je ochotna přijmout zakázku s nulovým nebo záporným ziskem. V České republice je ochotno totéž udělat 33 % firem a na Slovensku 31 % stavebních společností.

Všichni respondenti uvádí, že jsou omezeni ve svém růstu

 • Největším problémem polských stavebních společností je byrokracie, vysoké náklady na práci a nedostatečná soukromá poptávka, která od března zaznamenala znatelný nárůst mezi omezujícími faktory. V březnu respondenti uváděli naopak poptávku z veřejných zdrojů.
 • Nedostatek kvalifikované pracovní síly již stavební společnosti netíží.
 • Pro české stavební firmy je klíčovým problémem nedostatečná poptávka zejména z veřejných zdrojů, tvrdá konkurence a byrokracie. Slovenské stavební společnosti uvádí taktéž nízkou veřejnou poptávku a v Maďarsku jsou problémy s byrokracií, vysokými náklady na práci, nedostatkem finančních zdrojů a také nedostatečnou poptávkou.

Klíčová priorita pro dalších dvanáct měsíců: ještě výraznější zvýšení efektivity fungování stavebních společností

 • Klíčovou oblastí pro naprostou většinu dotázaných společností zůstává i nadále zvýšení efektivity jejich fungování (97 %).
 • Naopak, jako svoji nejnižší prioritu uvádějí stavební firmy akvizici jiné společnosti.

Kvalitativní studie polského stavebnictví H2/2010 je založena na strukturovaných telefonických rozhovorech s vybraným vzorkem 100 stavebních společností podnikajících v polském stavebnictví. Rozhovory proběhly v září 2010.

Kvalitativní studie polského stavebnictví H2/2010 je k dispozici zdarma ke stažení na internetových prezentacích společnosti CEEC Research www.studieSta­vebnictvi.cz, kde lze také získat více informací, případně nás můžete kontaktovat na: kontakt@CEEC.Eu.

Kontakty pro média:

Lucie Matalová
PR and Communication
CEEC Research
E-mail: matalova@ceec.eu
Tel.: +420 777 205 873; +420 723 047 457

CEEC Research (Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy) je největším výzkumem stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. Byl založen v roce 2005 a od té doby bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji stavebnictví v deseti zemích střední a východní Evropy. Všechny naše studie a analýzy jsou založeny výhradně na údajích získaných z pravidelných strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých stavebních společností.

CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebnictví také organizuje Setkání lídrů a Konference ředitelů stavebních společností, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších stavebních společností, prezidenti svazů, cechů a komor z oblasti stavebnictví a rovněž i ministři a nejvyšší představitelé státu vybraných zemí.

KPMG je celosvětová síť poradenských společností poskytujících služby v oblasti auditu, daní a poradenství. V jejích členských společnostech pracuje více než 137 000 pracovníků ve 144 zemích. Nezávislé členské společnosti sítě KPMG jsou přidružené ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Každá členská společnost celosvětové sítě KPMG je právně samostatná a oddělená jednotka a tak se označuje.

Společnost KPMG Česká republika zahájila svou činnost v roce 1990, kdy byla v Praze otevřena první kancelář. V současné době má 780 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Liberci a Ostravě. KPMG Česká republika poskytuje služby v oblasti auditu, daní a poradenství. Z 638 odborných pracovníků je 29 partnerů, 28 statutárních auditorů, 99 certifikovaných účetních a 70 daňových poradců.
V KPMG Česká republika působí celkem 20 kvalifikovaných zahraničních odborníků.

Obrázek

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2022 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: