> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Aktuality > Prague Research Forum oznamuje údaje o trhu s kancelářskými prostory za 1. čtvrtletí roku 2013

Prague Research Forum oznamuje údaje o trhu s kancelářskými prostory za 1. čtvrtletí roku 2013

Vyzdvihněme, že hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací a podnájmů dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2013 objemu 93 200 metrů čtverečních, což představuje nárůst o 29 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím a 13% nárůst meziročně.

Úvod
Prague Research Forum (PRF) si dovoluje zveřejnit údaje o trhu s kancelářskými prostory za první čtvrtletí roku 2013. Členy PRF jsou společnosti CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, DTZ a Jones Lang LaSalle, které sdílejí základní informace o kancelářském trhu v Praze za účelem poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparen­tnějších dat o jeho vývoji.

Nabídka kancelářských budov
Celková výměra moderních kancelářských ploch v Praze přesáhla na konci prvního čtvrtletí roku 2013 2,88 milionu metrů čtverečních. Budovy třídy A představují 70 % celkové plochy a zbytek tvoří kanceláře třídy B.

V prvním čtvrtletí 2013 nebyl dokončen žádný nový kancelářský projekt. Prague Reseach Forum očekává pro rok 2013 dokončení 81 000 m2 moderních kancelářských prostor.

Během prvního čtvrtletí 2013 nedošlo k zahájení výstavby žádné nové kancelářské budovy.

Realizovaná poptávka
Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací a podnájmů dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2013 objemu 93 200 metrů čtverečních, což představuje nárůst o 29 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím a 13% nárůst meziročně.

Největší objem pronájmů se uskutečnil v Praze 1 (32 %), v Praze 4 (24 %), a v Praze 5 (19 %).

Nejaktivnějšími nájemci byly firmy ze sektoru poradenských služeb (30% podíl na hrubé poptávce), z oblasti informačních technologií (18 %), a společnosti ze sektoru finančnictví (11 %).

Celkový podíl renegociací nájemních smluv na hrubé realizované poptávce dosáhl za čtvrté čtvrtletí 43,5%.

Významné pronájmy
Mezi nejvýznamnější transakce v prvním čtvrtletí patřily předpronájem společnosti Ernst & Young na projektu Florentinum (9 200 m2) v Praze 1, renegociace společnosti CA Technologies (7 200 m2) v projektu The Park v Praze 4, či renegociace firmy Škofin (6 300 m2) v budově Pekařská 6.

Neobsazenost kanceláří
Míra neobsazenosti v prvním čtvrtletí roku 2013 mírně vzrostla na 13,1 %. Celkem bylo v Praze evidováno 377 000 m2 volných kancelářských prostor. Nejvyšší neobsazenost v tomto čtvrtletí vykazovala Praha 9 (31,2 %), Praha 7 (29 %) a Praha 6 (17,8 %). Nejnižší neobsazenost měla Praha 10 (6,2 %) Praha 4 (6,5 %) a Praha 3 (8,3 %).

Nájemné
Nejvyšší dosahované nájemné v prvním čtvrtletí roku 2013 v centru města zůstalo stabilní na úrovni 20,0 – 21,0 EUR za metr čtvereční na měsíc. Ve vnitřním městě se nájemné pohybovalo mezi 15,0 a 17,5 EUR za metr čtvereční na měsíc a ve vnějším městě se nejvyšší dosahované nájemné v tomto čtvrtletí pohybovalo v rozmezí 13,0 – 14,5 EUR za metr čtvereční na měsíc.

Definice
Celková výměra: Celková výměra dokončených kancelářských ploch (obsazených či neobsazených), nově postavených od roku 1992 nebo zrekonstruovaných, třídy A a B, obsazených majitelem nebo k pronájmu a budovy státní správy. Budovy s výměrou menší než 800 m² jsou vyloučeny.

Nová nabídka: Nově dokončené nebo zrekonstruované budovy, které obdržely kolaudační rozhodnutí v daném období.

Kanceláře třídy A: Pokud budova splňuje alespoň 6 ze 7 „klíčových kritérií“ a alespoň 5 ze 7 „doplňkových kritérií“, je hodnocena jako budova třídy A.

Kanceláře třídy B: Pokud budova splňuje alespoň 2 ze 7 „klíčových kritérií“ a alespoň 4 ze 7 „doplňkových kritérií“, je hodnocena jako budova třídy B.

Realizovaná poptávka: Hrubá plocha reprezentuje celkovou podlahovou plochu pronajatou nebo předpronajatou, prodanou nebo předprodanou uživatelům za uvedené období. Neobsahuje prostory pod nabídkou. Prostor je pronajat, pokud je podepsána smlouva. Celková realizovaná poptávka obsahuje i renegociace, prodloužení pronájmů a podnájmy, čistá realizovaná poptávka tyto transakce vylučuje.

Předpronájem: Aktivní předpronájem budovy začíná poté, co je hotov předběžný design pro ukázku budoucím nájemníkům. Předpronájmem se nazývá takový pronájem, který se uskuteční před začátkem výstavby.

Míra neobsazenosti: Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách na celkové výměře.

Nejvyšší nájemné: Dosahované nájemné za nové budovy, vysoké technické kvality v budovách v nejlepších lokalitách.

Podpronájem: Prostory nabízené k pronájmu současným nájemcem, který je smluvně vázán k nájmu prostor po delší dobu, než ve skutečnosti potřebuje.

COPYRIGHT © Prague Research Forum 2013
Tato publikace je vlastnictvím Prague Research Fora (Členové: CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, DTZ a Jones Lang LaSalle) a nesmí být kopírována, reprodukována a dále šířena v jakékoliv podobě nebo jakýmikoliv prostředky a to jako část nebo celek bez uvedení Prague Research Fora jako zdroje informace. Informace obsažené v publikaci byly získány ze zdrojů považovaných za důvěryhodné. Nicméně správnost informace nezaručujeme. O nepřesnostech nás informujte, abychom je mohli opravit. Prague Research Forum na sebe neváže odpovědnost za škodu nebo ztrátu způsobenou jakoukoliv neúmyslnou nepřesností v této zprávě.

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2022 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: