> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Aktuality > Industrial Research Forum oznamuje údaje o trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi v 1. čtvrtletí 2013

Industrial Research Forum oznamuje údaje o trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi v 1. čtvrtletí 2013

Hrubá realizovaná poptávka v ČR včetně renegociací v 1. čtvrtletí 2013 dosáhla 208 600 m2 a tento výsledek je v meziročním srovnání vyšší o 20 %. V porovnání s předchozím kvartálem se jedná o 28% pokles.

Úvod
Industrial Research Forum bylo založeno společnostmi CBRE, Colliers, DTZ a Jones Lang LaSalle s cílem poskytovat co možná nejúplnější, nejpřesnější a nejtransparentnější data o vývoji českého trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi. Členové Industrial Research Fora sdílejí základní informace o vývoji trhu a věří, že založení Industrial Research Fora přispěje ke zlepšení transparentnos­ti trhu.

Industrial Research Forum si dovoluje zveřejnit údaje o trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi v České republice v 1. čtvrtletí 2013.

Nabídka skladů v ČR
V České republice v současnosti registrujeme 4,226 milionu m2 moderních skladových a výrobních ploch třídy A z čehož téměř 1,7 milionu m2 se nachází v Praze a jejím nejbližším okolí. V prvním čtvrtletí bylo dokončeno cca 47 300 m2. Největším projektem zkolaudovaným v prvním čtvrtletí je skladová hala o velikosti 27 000 m2, kterou pro Škodu Auto postavil český developer D+D Real v logistickém areálu D+D Park Kosmonosy na severu Mladé Boleslavi. Ve výstavbě se nachází v současnosti cca 222 700 m2, z čehož přibližně 85 % se staví pro konkrétního nájemce. Industrial Research Forum rovněž monitoruje dalších 380 000 m2 v pokročilé fázi příprav.

Realizovaná poptávka
Hrubá realizovaná poptávka v ČR včetně renegociací v 1. čtvrtletí 2013 dosáhla 208 600 m2 a tento výsledek je v meziročním srovnání vyšší o 20 %. V porovnání s předchozím kvartálem se jedná o 28% pokles. Ve stejném období jsme zaznamenali čistou realizovanou poptávku bez renegociací ve výši 103 700 m2 (mezikvartální pokles o 39 % a meziroční o 8 %). Podíl přejednání na celkové realizované poptávce dosáhl 50 % a to z velké části díky renegociacím společností HOPI (45 000 m2) a Auto Kelly (17 000 m2) v areálu PointPark Prague D1. Nevýznamnější novou realizovanou poptávku představoval předpronájem společnosti Drylock Technologies pro druhou fázi ve VGP Parku Hrádek nad Nisou (18 000 m2).

Neobsazenost
Na konci 1. čtvrtletí 2013 bylo napříč celou Českou republikou 340 200 m2 neobsazených skladových ploch. Míra neobsazenosti v prvních třech měsících vzrostla na 8,1 %, což představuje mezikvartální nárůst o 1,1 procentního bodu. Ve srovnání s prvním kvartálem předchozího roku jde o nárůst o 0,8 procentního bodu. Na konci prvního čtvrtletí v širším okolí Prahy dosahuje míra neobsazenosti 8,8 %, v Jihomoravském kraji 6,4 % a v Plzeňském kraji 4,3 %.

Nájemné a servisní poplatky
Nejvyšší dosahované nájemné průmyslových a logistických nemovitostí (tzv. prime headline) se v České republice pohybuje na úrovni 4,25 EUR/m2/měsíc. Nájemné za kancelářské vestavky většinou dosahuje 8,00 – 9,00 EUR/m2/měsíc a obvyklá výše servisních poplatků se pohybuje v rozmezí 13–17 Kč/m2/měsíc.

Pro další informace kontaktujte členy Industrial Research Forum:
CBRE: Jana Prokopcová, Tel: +420 224 814 060
Colliers: Lenka Oleksiaková, Tel: +420 226 537 618
DTZ: Dita Kubánková, Tel: +420 234 262 234
Jones Lang LaSalle Lenka Bučilová, Tel: +420 602 257 994

Definice:

Celková výměra a nová nabídka:
Moderní skladové a výrobní prostory třídy A stavěné a vlastněné developerem nebo investorem za účelem pronájmu třetím stranám. Nezahrnuje nemovitosti vlastněné koncovým uživatelem. Nová nabídka zahrnuje výše zmíněné prostory dokončené v daném období.

Realizovaná poptávka:
Hrubá plocha reprezentuje celkovou podlahovou plochu pronajatou nebo předpronajatou v daném časovém období. Za pronajatý prostor považujeme takový, pro který je podepsána nájemní smlouva nebo smlouva o budoucí nájemní smlouvě. Celková realizovaná poptávka obsahuje renegociace. Čistá realizovaná poptávka tyto transakce nezahrnuje a započítává pouze nové nájemní transakce a expanze ploch stávajících nájemců.

Míra neobsazenosti:
Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách z celkové výměry skladových a průmyslových ploch, bez kancelářské části.

Nájemné:
Nejvyšší dosahované nájemné představuje hladinu nájemného na volném trhu za nejkvalitnější prostory o rozloze 2 000 – 5 000 m2 situované v nejlepších lokalitách ke dni průzkumu trhu (obvykle ke konci čtvrtletí). Nejvyšší dosahované nájemné je uváděno pro skladové a distribuční jednotky vlastněné developerem za účelem pronájmu třetím stranám a nevztahuje se na nemovitosti stavěné na míru.

COPYRIGHT © INDUSTRIAL RESEARCH FORUM 2013
Tato publikace je vlastnictvím Industrial Research Fora a nesmí být kopírována, reprodukována a dále šířena v jakékoliv podobě nebo jakýmikoliv prostředky a to jako část nebo celek bez uvedení Industrial Research Fora jako zdroje informace. Informace obsažené v této tiskové zprávě jsou indikativní a byly získány ze zdrojů považovaných za důvěryhodné. Industrial Research Forum na sebe neváže odpovědnost za škodu nebo ztrátu způsobenou jakoukoliv neúmyslnou nepřesností v této zprávě.

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2022 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: