> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Všeobecné informace o investování > Biskupství českobudějovické > Biskupství českobudějovické

Biskupství českobudějovické

Biskupství českobudějovické administrativně zajišťuje prodeje nemovitostí, které jsou však ve vlastnictví příslušných římskokatolických farností.

Podmínky prodeje:

Prodej se uskutečňuje dvoukolovým výběrovým řízením, do kterého se zájemce přihlašuje písemnou přihláškou (viz příloha). V prvním kole budou vyřazeny nedůvěryhodné nebo formálně nedostatečné nabídky, eventuelně budou zájemci vyzváni k doplněných svých přihlášek.

Právo uzavřít kupní smlouvu získá zájemce s nejvyšší nabídkou.

Biskupství českobudějovické si vyhrazuje právo určit lhůtu k vyhledání zájemců, dále si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu, odmítnout všechny předložené nabídky zájemců bez uvedení důvodu, neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem bez uvedení důvodu, opakovat výběrové řízení a odstoupit od záměru prodeje do okamžiku uzavření kupní smlouvy bez náhrady.

Vítěz výběrového řízení je povinen – nejpozději do 30 dnů – se dostavit na Biskupství českobudějovické k uzavření kupní smlouvy, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak.

Celou kupní cenu je nutno uhradit nejpozději při podpisu kupní smlouvy, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak.

V případě nesplnění některé z těchto podmínek kupujícím vyhrazuje si Biskupství českobudějovické právo nabídnout předmětnou nemovitost dalšímu účastníku výběrového řízení v pořadí podle výše nabídky kupní ceny nebo výběrové řízení zrušit.

Předání zakoupené nemovitosti bude provedeno do 15-ti dnů po podpisu kupní smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. O předání bude sepsán protokol.

Daň z převodu nemovitostí ve výši 3% z prodejní ceny hradí kupující. Částka ve výši daně z převodu je splatná nejpozději při podpisu kupní smlouvy na účet prodávajícího nebo hotově oproti potvrzení. Tuto částku prodávající neprodleně po doručení příslušné kupní smlouvy z katastrálního úřadu spolu s přiznáním k dani z převodu odešle na účet příslušného finančního úřadu.

Jak postupovat v případě vážného zájmu:

Zájemce vyplní přiložený formulář, kde uvede své kontaktní údaje, dále o jakou nemovitost má zájem, proč a s jakým budoucím záměrem chce nemovitost koupit a současně v přihlášce zájemce prohlásí, že uznává bez výhrad všechny stanovené podmínky prodeje a odešle na adresu:
Biskupství českobudějovické
stavební oddělení
Biskupská 4
370 21 České Budějovice
e-mail: stavebni@bcb.cz

Případné dotazy adresujte rovněž na uvedené adresy.

Zájemci budou písemně vyzváni k podání cenové nabídky, kterou ve stanoveném termínu doručí na výše uvedenou adresu.

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: