> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Všeobecné informace o investování > Moravskoslezský kraj - krajský úřad > Moravskoslezský kraj - krajský úřad

Moravskoslezský kraj - krajský úřad

Čeští i zahraniční investoři, kteří přicházejí do Moravskoslezského kraje za účelem podnikání, jsou oprávnění žádat o místní i národní investiční pobídky České republiky.

Národní pobídkový systém řídí Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Smyslem je podporovat zavádění nebo rozšiřování výroby v oblasti zpracovatelského průmyslu a projekty v oblasti strategických služeb a technologických center. Systém investičních pobídek je v České republice nastaven různě podle druhů investičních projektů.

Zpracovatelský průmysl

Investoři zavádějící novou výrobu nebo rozšiřující stávající výrobu v oblasti zpracovatelského průmyslu mohou v případě investice vyšší než 50 mil. Kč získat investiční pobídky podle Zákona o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. ve znění platném od 2. července 2007.

Nabízené pobídky

Sleva na dani z příjmů právnických osob

  • úplná sleva na dani z příjmu až po dobu 5 let (nově vzniklé společnosti)
  • částečná sleva na dani z příjmu až po dobu 5 let (expandující společnosti)

Hmotná podpora vytvářených pracovních míst

  • 50 tis. Kč na jedno nové pracovní místo v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností (A)

Hmotná podpora na školení a rekvalifikace

  • ve výši 35 % nákladů na školení v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností (A)

Celková hodnota výše uvedených investičních pobídek (kromě školení a rekvalifikace) nesmí překročit 40 % (resp. 60 % u malých a 50% u středních podniků) z investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Platnost: 1. 1. – 30. 6. 2009

Technologická centra a centra strategických služeb (uzavřené programy)

Technologická centra se zabývají inovačními aktivitami přinášejícími vylepšení výrobků a technologií využívaných ve výrobě. Jsou to centra zaměřená na vývoj a inovace high-tech výrobků a technologií, včetně vývoje specifického software a aplikací, které jsou součástí těchto výrobků a technologií, zabývající se pravidelnými změnami produktů, produkčních řad, výrobních procesů, technologií, existujících vývojových služeb a dalších rozpracovaných operací, pokud takové změny představují jejich vylepšení, a existuje předpoklad, že budou přeneseny a použity ve výrobě.

Centra strategických služeb – strategické služby představují služby s mezinárodním zaměřením, s vysokou přidanou hodnotou, podporující zaměstnanost kvalifikovaných expertů v centrech pro vývoj softwaru, odborných řešitelských centrech, centrech pro opravu špičkových technologií, centrech sdílených služeb, centrech zákaznické podpory (např. „call centra“) a ústředí nadnárodních firem.

Nabízené dotace – dočasně pozastaveny

  • Dotace na podnikatelskou činnost
  • Dotace na školení a rekvalifikaci

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: