> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Poradenství > Daňová a účetní poradna > Firmy ušetří na sociálním pojištění

Firmy ušetří na sociálním pojištění

Platnost opatření je omezena do konce roku 2010.

První srpnový den začne platit novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení, která zavádí degresivní slevy na odvodech na sociálním pojištění pro zaměstnavatele. „Slevy na odvodech na sociální pojištění patří mezi nejpopulárnější protikrizová opatření mezi podnikateli. Na prvním místě je uvádí dvě třetiny tuzemských podnikatelů,“ uvedl prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel.

„Novela přináší vítané finanční úspory. Výše slev je individuální a odvíjí se od vyměřovacího základu. Slevy lze uplatnit poprvé za srpen, podmínkou je však vyplnění formuláře a jeho odeslání na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení,“ dodal Kužel.

Opatření je dočasné a jeho platnost je omezena do konce roku 2010. Poprvé se uplatní za srpen, za letošní leden až červenec mají firmy naopak nárok na mimořádnou slevu na pojistném. Výše slevy může činit nejvýše 25 procent vyměřovacího základu. Nárok na slevu na pojistném nemá firma, která vstoupila do likvidace nebo je v konkurzu.

Nárok na slevu na sociálním pojistném má zaměstnavatel za zaměstnance:

  • který je účasten nemocenského pojištění
  • který má vyměřovací základ nižší než 1,15násobek průměrné mzdy zaokrouhlený na celé stokoruny směrem nahoru – pro letošní rok se jedná o vyměřovací základ nižší než 27 100 korun
  • jehož zaměstnání trvalo po celý kalendářní měsíc
  • jehož zaměstnání mělo trvat déle než tři kalendářní měsíce a který nevykonává zaměstnání malého rozsahu (i když je z titulu tohoto zaměstnání účasten nemocenského pojištění)

Formuláře pro uplatnění slevy na odvodech sociálního pojištění jsou ke stažení na stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde podnikatelé naleznou veškeré potřebné a doplňují informace.

EURO

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2022 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: