> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Všeobecné informace o investování > Ústecký kraj > Ústecký kraj

Ústecký kraj

Ústecký kraj usiluje o koncepční a strategický přístup k regeneraci pozemků typu brownfields, tj. v současnosti opuštěných areálů nebo jejich částí.

Základem je konkrétní a lokalizovaná aplikace národní strategie, jež je přizpůsobena potřebám kraje. Brownfield je plocha, která byla v minulosti využívána pro průmyslovou, zemědělskou, stavební nebo jinou činnost, může být zdevastována či vykazovat ekologickou zátěž, což snižuje její atraktivitu pro budoucí využití. Může se jednat například o zcela nebo z části opuštěné průmyslové areály, staré zemědělské objekty, nevyužívané drážní pozemky, bývalé vojenské prostory, zdevastovaný bytový fond atd.

V Ústeckém kraji funguje demonstrační projekt regenerace brownfields. To řadí region na první místa připravenosti pro příjem finanční podpory rozvojových aktivit a současně i generuje zkušenosti, které mohou být využity jinými regiony v České republice i za jejími hranicemi. Tak se daří nejen řešit historické jizvy prostředí kraje, ale rovněž skloubit novou průmyslovou a komerční výstavbu se zachováním jedinečné a nenahraditelné krajiny.

Databáze brownfields
V zájmu zmapování lokalit brownfields a jejich dalšího využití provozuje Ústecký kraj spolu s agenturou CzechInvest jejich elektronickou databázi. Z ní je snadno možné získat informaci o lokalitě a případném dalším způsobu jejího využití. Krajská databáze zahrnuje více než 700 lokalit. Významné brownfields Ústeckého kraje byly zmapovány vyhledávací studií a zařazeny do Národní databáze. Národní databáze brownfieldů nabízí lokality připravené pro domácí a zahraniční investory a pomáhá k dalšímu využití těchto lokalit.

Ústecký kraj
Národní databáze brownfieldů

Možné způsoby využití brownfields
Brownfields jsou často součástí intravilánu měst a obcí. Jejich využití je proto na jednu stranu leckdy limitováno územním plánem, na druhou stranu přinášejí i četné možnosti. Náplní regenerovaného brownfieldu může být například:

  • lehká výroba
  • skladování a logistika
  • věda a výzkum
  • služby
  • vzdělávání
  • sociální nebo zdravotní služby
  • obchod, nájemní kanceláře, loftové byty
  • kultura, sport, zábava, rekreace

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: