> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Všeobecné informace o investování > Most > Most

Most

Popis podpor pro investory.

Vládní investiční pobídky:

 • Sleva na dani z příjmu právnických osob po dobu deseti let (nově vzniklé společnosti) nebo částečná sleva na dani z příjmu právnických osob po dobu pěti let (společnosti již existující).
 • Dotace na vytváření pracovních příležitostí ve výši 200 000 Kč.
 • Dotace na školení a rekvalifikace ve výši 35%.
 • Poskytnutí průmyslového pozemku za zvýhodněnou či symbolickou cenu.
 • Převod pozemku ve vlastnictví státu za zvýhodněnou či symbolickou cenu.
 • Minimální objem investice pro získání pobídek je v ČR 10 mil. USD. Speciálně pro náš region je tento limit snížen pouze na 3 mil. USD.

Další podpory pro podnikatele:

 • Zavádění inovačních technologií a výrobků.
  • Investiční dotace ve výši 50% na nákup technologií pro výrobu nových produktů. Maximální výše dotace je 18 mil. Kč. Určeno pro podnikatele do 250 zaměstnanců.
 • Rozvoj průmyslových podnikatelských subjektů na území NUTS 2 Severozápad.
  • Dotace na vznik nových pracovních míst ve výši 50% nákladů, maximální výše dotace je 300 000 Kč na každé nové pracovní místo. Podmínkou je vytvoření minimálně 15 pracovních míst.

Podpory výzkumu a vývoje:

 • Neinvestiční a částečně i investiční dotace 50% (cca desítky mil. Kč) na výzkum a vývoj nových materiálů, výrobků a technologií.

Program SAPARD:

 • Investiční dotace ve výši až 50% nákladů. Maximální dotace na projekt je 10.000.000 Kč. Tato dotace je tvořena podporou na nově vytvořené místo ve výši max. 500 000 Kč. Podnikatelé musí být z obcí do 10 000 obyvatel (umístění výroby v okolí města Most).

Českomoravská záruční a rozvojová banka:

 • Podpory pro MSP formou dotací k úrokům (až 10%).
 • Poskytování záruk (až do výše 75%).
 • Poskytování dotací 10% k investičnímu úvěru.
 • Poskytování dotací na nové pracovní místo.

Úřad práce:

 • Investiční dotace na vznik pracovního místa ve výši cca 80 000 Kč na jednoho pracovníka.
 • Příspěvek ke mzdě při zaměstnání nezaměstnaného absolventa.
 • Příspěvek na mzdu a vytvoření pracovního místa pro osoby zdravotně a tělesně postižené.
 • Financování rekvalifikačních projektů pro nezaměstnané.

Fond rozvoje lidských zdrojů:

 • 100% dotace na rekvalifikaci pro nezaměstnané osoby.
 • 50% dotace na vzdělávání zaměstnanců.

Podpory ve spolupráci s obcí:

 • Investiční dotace ve výši 75% nákladů na přípravu průmyslových ploch a dalších objektů pro podnikání, stavbu, oprava místních komunikací zajišt’ujících přístup k podnikatelským subjektům, rozvoj technické infrastruktury (kanalizace, rozvody vysokého napětí, veřejné osvětlení, plynofikace).

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: