> Úvodní stránka > Firmy na CPM > Obchodní partneři investorů > Služby pro investory > Dražebníci > Naxos

Naxos

Základní informace:

Skupina NAXOS působí na trhu realit již od roku 1994 a řadí se k největším dražebním společnostem a zpeněžovatelům nemovitostí v ČR. Prostřednictvím výběrových řízení, dražeb, veřejných obchodních soutěží a ostatních metod prodeje NAXOS dosud zpeněžil majetek v hodnotě více než 8 miliard korun. V důsledku dynamického růstu společnosti, profesionality poskytovaných služeb, množství zpeněžovaného majetku a také snahy být nablízku všem klientům, vznikla potřeba vytvořit síť poboček ve významných regionech celé ČR. V České republice najdete NAXOS nejen v Praze, ale také v Plzni, Brně, Ostravě a Hradci Králové.

V závěru roku 2005 došlo k odprodeji vlastnického podílu dvou zakladatelů společnosti a novým vlastníkem skupiny NAXOS se stal americký nemovitostní fond BELMONT PROPERTY FUND. S jeho příchodem došlo ke změně nejen loga a celé image společnosti, ale také ke kompletní restrukturalizaci vnitřní podoby společnosti. S novým akcionářským zázemím se uskutečnilo otevření první zahraniční pobočky v Ukrajinském Kyjevě. Tato destinace je a především bude novou perspektivou pro řadu českých investorů.

Dominantní postavení na trhu

NAXOS svoji pozici na trhu staví zejména na vysoké úspěšnosti a rychlosti prodeje nemovitého majetku na území celé ČR a kvalitě a profesionalitě poskytovaných služeb. Dokáže v předstihu vyvíjet nové postupy a metodiky vedoucí k zajištění maximální právní jistoty klientů. Taktéž vyvinula a používá i vlastní dražební software v rámci nového produktu ON-LINE AUKCÍ. Silné postavení na trhu má NAXOS i díky úspěšné realizaci prodejů podniků, při kterém zajišťuje svým klientům kompletní právní a ekonomické služby spojené s tímto velice náročným typem transakce. V rámci zpracování jednotlivých obchodních případů klade NAXOS velký důraz na jistotu a bezpečnost prodeje. V oblasti zpeněžování větších či komplikovaných nemovitostních celků poskytuje svým klientům i bezplatné ekonomické a právní poradenství. Objektivně a na základě velkých zkušeností oceňuje veškeré typy předmětu prodeje, ať už jde o podniky, nemovitosti, akcie, movitý majetek (umělecké předměty, automobily aj.) či pohledávky.

Podstatu dominantního postavení společnosti NAXOS na trhu tvoří:

  • Solidnost
  • Profesionalita
  • Odbornost
  • Zkušenost
  • Jistota a bezpečnost prodejů
  • Úspěšnost a rychlost prodejů

Tým

NAXOS disponuje týmem profesionálů a renomovaných odborníků z oboru ekonomie, práva, marketingu a realitní oblasti, kteří mají bohaté znalosti a zkušenosti na trhu s nemovitým a movitým majetkem, akciemi, pohledávkami a dalšími komoditami. Široké spektrum klientů má maximální záruku nadstandardních služeb v jakékoli fázi přípravy či prodeje svého majetku, ať již ve fázi oceňování, zpracovávání smluvních podkladů či samotné realizace prodeje.

Klienti NAXOS

Mezi klientelu skupiny NAXOS patří významní tuzemští i zahraniční investoři, renomované bankovní domy ČR a věřitelé. Významný podíl zákazníků tvoří i správci konkursních podstat, likvidátoři a velké tuzemské podniky. Významnou část klientů NAXOS tvoří rovněž vlastníci privátních nemovitostí – rodinných domů, bytů a pozemků.

Etika podnikání

Působení NAXOS a jejích zaměstnanců se řídí etickým kodexem, jehož plné znění je vystaveno na www.naxos.cz. NAXOS se rovněž hlásí k Etickému kodexu dražebníků České republiky. Je členem americké, britsko-české a německo-české obchodní komory.

Zajímavost

V Praze NAXOS realizuje dražby v nově zrekonstruované kapli Sacre Coeur z roku 1884. Ta jedinečným interiérem a nenapodobitelnou atmosférou dokresluje výjimečnost a důstojnost dražeb a oficiálních ukončení výběrových řízení. Kaple Sacre Coeur prošla v rámci kompletní rekonstrukce také restaurováním maleb. Vzhledem k této skutečnosti se staly prostory kostela výjimečným místem pro pořádání reprezentativních společenských a kulturních akcí. Konkrétnější informace naleznete na webových stránkách www.sacrecoeur.cz

Naxos

Kontaktní informace

Naxos
Holečkova 31
150 00 Praha 5 - Smíchov
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 257 314 251

Fax:
fax +420 257 310 873

E-mail:

Web:
www.naxos.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: