> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Galerie projektů - Kde se staví > Volnočasové stavby > Jihlava - Revitalizace části parku Malý Heulos

Jihlava - Revitalizace části parku Malý Heulos

Fáze projektu: ve výstavbě

Základní informace:

  • Celkové způsobilé výdaje projektu: 73 007 995,21 Kč
  • Celková výše dotace Regionální rady: 67 532 395,57 Kč
  • Zahájení realizace stavby: 15. 1. 2009
  • Ukončení realizace stavby: 1. 12. 2010

Cíle projektu:

  • zvýšení kvality života a životního prostředí ve městě a rozvoj občanské vybavenosti pro volnočasové, neformální a ostatní aktivity
  • celková revitalizace území v prostoru amfiteátru (letního kina) a lesoparku Heulos v blízkosti centra města včetně vybudování malé kulturní scény a související infrastruktury pro volný čas

Popis projektu:

V rámci projektu podpořeného z prostředků Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod dojde k celkové revitalizaci území v prostoru amfiteátru (letního kina) a lesoparku Heulos. Součástí projektu bude vybudování malé kulturní scény a související infrastruktury umožňující plnohodnotné využití areálu pro relaxační, volnočasové a ostatní aktivity obyvatel města.

Parky Velký a Malý Heulos tvoří nejvýznamnější lokalitu zeleně v centru města. Park je obklopen ze všech stran bytovou výstavbou a nachází se v těsném sousedství ZOO Jihlava. Stav parku před realizací tohoto projektu neodpovídal možnostem jeho využití, park nenabízel dostatečnou infrastrukturu a postrádal odpovídající mobiliář, čímž neplnil funkci klidové zóny pro možnost oddechu a relaxace. Revitalizací části parku Malý Heulos tak bude významně zefektivněna funkčnost a zvýšena atraktivita celého prostoru.

Projekt zahrnuje úpravy v následujícím rozsahu:

  • revitalizace koryta řeky Jihlávky odtrubněním vybraného úseku řeky,
  • vznik oddychové a relaxační zóny s hřištěm pro děti a malou letní scénou,
  • oplocení vybraných částí areálu, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení,
  • přemostění řeky Jihlávky a vybudování navazujících komunikací včetně stezky pro chodce a cyklisty.

Revitalizací koryta řeky Jihlávky bude dosaženo zvýšení maximálního objemu průtoku vody s cílem minimalizovat povodňové nebezpečí v této lokalitě. V rámci projektu bude vybudováno moderní hřiště a odpočinková zóna pro rodiče s dětmi s prolézačkami, horolezeckou stěnou, pružinovými houpačkami, pískovištěm a zpevněnou plochou pro možnost jízdy na kolečkových bruslích či kolech. Na hřiště bude navazovat prostor malé letní scény, která bude sloužit pro pořádání různých kulturních akcí, jako jsou představení pro děti či doprovodné akce v rámci velkých akcí v letním kině. Prostor malé letní scény bude schopný pojmout v rámci své předpokládané kapacity cca 100 osob. Celý prostor parku bude doplněn lavičkami a dalším mobiliářem, který výrazně podpoří jeho funkčnost. V areálu dojde k oplocení vybraných částí parku a dále k výstavbě veřejného osvětlení. Součástí stavby budou přeložky inženýrských sítí vyvolané realizací výše uvedených prací v rámci projektu a dále vytvoření navazujících komunikací. Podél řeky Jihlávky povede obslužná komunikace, která zvýší obslužnost prostoru, a dále chodník pro pěší a cyklisty, který tím, že je navíc součástí cyklotrasy G01, významně přispěje k rozvoji nemotorové dopravy v Jihlavě.

Soubory ke stažení:

Název souboru Typ Velikost
Vizualizace řešené lokality parku Dokument PDF 2,665 kB

Více informací o lokalitě

Jihlava - Revitalizace části parku Malý Heulos

Kontaktní informace

Jihlava
Masarykovo nám. 1
586 28 Jihlava
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 567 167 111

Telefon 2:
work +420 567 167 141

E-mail:

Web:
www.jihlava.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: