> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Galerie projektů - Kde se staví > Ostatní > Vsetín - Vsetínská nemocnice

Vsetín - Vsetínská nemocnice

Fáze projektu: ve výstavbě

Základní informace:

Vsetínská nemocnice a.s. – Centralizace vybraných provozů

Název operačního programu
Regionální operační program NUTS II Střední Morava

Číslo a název prioritní osy
2. Integrovaný rozvoj a obnova regionu

Číslo a název oblasti podpory
2.2 Rozvoj měst
2.2.4 Infrastruk­tura pro rozvoj zdravotnictví

Stručný obsah projektu
Podstatou projektu je vybudování moderního lékařského objektu, ve kterém dojde k centralizaci tří oddělení: patologicko-anatomické, hematologické a klinické biochemie. Tento nový pavilon nemocnice umožní poskytovat kvalitnější a dostupnější zdravotnickou péči. V oddělení patologicko-anatomického dojde k vybudování prostor, které umožní provádět lékařské zákroky v novém standardu, který požaduje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Současný provoz oddělení patologie výše uvedené požadavky nesplňuje a z pohledu technického není možné v současných prostorech docílit požadovaného stavu. Také prostorové uspořádání hematologického oddělení nenabízí dostatečný standard pro čekající pacienty či dárce krve. Z pohledu oddělení klinické biochemie jde také o problém odloučenosti pracoviště, kdy oddělení je umístěno mimo areál Nemocnice v budově polikliniky. Projekt dává dostatečný prostorové uspořádání oddělení a díky tomu, že vznikne společný příjem vzorků pro oddělení biochemie a hematologie, zkrátí se manipulační čas se vzorky. V současných prostorech oddělení biochemie toto není možné. Projekt byl také koncipován z ohledem na moderní trendy a umožní vytvoření přímé linky biochemických a imunochemických vyšetření. Tento způsob také podstatným způsobem zvýší automatizaci vyšetřovacích postupů, čímž dojde k omezení případných chyb způsobených lidským faktorem.

Všeobecný cíl projektu
Zlepšování atraktivity a kvality života ve městech prostřednictvím investic do infrastruktury pro rozvoj zdravotnictví.

Specifické cíle projektu
oddělení patologie a prosektury vyhoví požadavku Ministerstva zdravotnictví ČR na standard provozů
snížení pohybu dopravních prostředků v rámci areálu nemocnice
úspora času jednotlivých laboratorních vyšetření
zvýšení kvality laboratorních vyšetření odbouráním přepravy vzorků po nemocnici a modernizací přístrojového vybavení
zlepšení podmínek pro pacienty – snížení čekací doby na vyšetření a výsledky, komfort čekáren

Aktivity projektu

předinvestiční fáze:

  • Zpracování projektové dokumentace
  • Vydání stavebního povolení
  • Zpracování žádosti včetně povinných příloh
  • Zpracování supervize
  • Výběrové řízení na dodavatele, zhotovitele stavby
  • Výběrové řízení na technický dozor investora (stavební dozor).

investiční fáze:

  • Realizace stavby včetně technického (stavebního) a autorského dozoru
  • Publicitní činnost
  • Geodetické zaměření stavby
  • Kolaudační rozhodnutí

Období realizace projektu 6/2009 – 10/2010

Financování projektu
Celkový rozpočet projektu: 106 000 000,– Kč (100 %)
Dotace z rozpočtu Regionální rady: 39 206 800,–Kč (37%)
Zlínský kraj: 66 793 200,–Kč (63%)

Kontaktní informace

Zlínský kraj
Třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 577 043 111

Fax:
fax +420 577 043 202

E-mail:

Web:
www.kr-zlinsky.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2022 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: