> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Galerie projektů - Kde se staví > Ostatní > Gravitační odvodnění Hrušova

Gravitační odvodnění Hrušova

Fáze projektu: plánovaný

Základní informace:

Projekt řeší přípravu technické infrastruktury tohoto území. Jeho stěžejní částí je navýšení pokleslého terénu o cca 3,5 metru. Celkové náklady na realizaci projektu představují cca 2 mld. Kč (vč. DPH).

V červnu 2010 město požádalo o dotaci ve výši cca 1,5 mld. Kč, která byla schválena meziresortní komisí ministerstva průmyslu a obchodu. Je určena na výkupy pozemků, projektovou dokumentaci, vedlejší náklady, DPH apod. V současné době je zadán požadavek na stanovisko k EIA dokumentaci, je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, po jehož vydání bude požádáno o stavební povolení. S realizací projektu se počítá v letech 2012 – 2014.

Rozvojová zóna Hrušov: nabídne po dokončení plochu o rozloze 40 hektarů. Při nedostatku míst v již existujících průmyslových zónách ve městě jde o významnou lokalitu vhodnou pro podnikání malých a středních firem. Předností hrušovské zóny je ideální dopravní napojení, bezprostřední blízkost dálnice D1 a železniční trati do vnitrozemí, ve směru na Polsko a Slovensko. Nespornou výhodou je 51procentní majetkový podíl města Ostravy na pozemcích. Druhým významným vlastníkem pozemků je společnost RPG (21 %).

Hrušov, který patří do městského obvodu Slezská Ostrava, má bohatou minulost. Jeho význam rostl v průběhu 19. století díky těžbě uhlí, továrně na sodu, stanici Severní dráhy Ferdinandovy aj. Od roku 1908 získal Hrušov statut městyse, teprve v roce 1941 se stal součástí Moravské Ostravy. Výstavná ostravská čtvrť s až sedmi tisíci obyvateli začala upadat po útlumu zdejší průmyslové výroby po roce 1989. Zkázu zástavby a definitivní vylidnění Hrušova uspíšila katastrofální povodeň v roce 1997. Území je postiženo také bývalou důlní činností, která způsobila jeho propad o cca 4 metry.

Obrázek

Kontaktní informace

Ostrava
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 599 444 444

Telefon 2:
work +420 844 121 314

E-mail:

Web:
www.ostrava.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: