> Úvodní stránka > Územní plány

Územní plány

Chomutov - územní plán

Chomutov

Územní plán sídelního útvaru Chomutov a Jirkov byl schválen městskými zastupitelstvy města Chomutov dne 26.6.1996. ..více

30.09.2009 18:28

Chomutov - územní plán


Jemnice - územní plán

Jemnice

Územní plán platí pro město Jemnici, řešené území je vymezeno k. ú. Jemnice. Doba platnosti územního plánu se stanovuje do roku 2015. ..více

02.10.2009 16:24

Jemnice - územní plán


Jeseník - územní plán

Jeseník

Územní plán města Jeseník. ..více

04.06.2010 10:18

Jeseník - územní plán


Jičín - územní plán

Jičín

Územní plán schválilo Zastupitelstvo města Jičína. ..více

02.10.2009 17:22

Jičín - územní plán


Jihlava - územní plán

Jihlava

Platný územní plán města Jihlavy byl schválen usnesením zastupitelstva města Jihlavy č. 176/01-MZ dne 5.6.2001. ..více

07.07.2009 14:50

Jihlava - územní plán


Jihočeský kraj - územní plán

Jihočeský kraj

Základním úkolem ÚP je vytvářet předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. ... ..více

17.07.2009 22:45

Jihočeský kraj - územní plán


Jihomoravský kraj - mapový server

Jihomoravský kraj

Mapová služba, která kromě referenčních dat obsahuje vrstvu účelové katastrální mapy pokryvající 90% území JMK. ..více

25.08.2009 13:27

Jihomoravský kraj - mapový server


Jihomoravský kraj - správní členění

Jihomoravský kraj

Universální mapová služba pro správní obvody obcí II, III, finanční, matriční, katastrální úřady, hasební obvody, zdravotní záchranné služby, hasební... ..více

25.08.2009 13:28

Jihomoravský kraj - správní členění


Jihomoravský kraj - územní plán

Jihomoravský kraj

Geoportál územního plánování. ..více

25.08.2009 13:21

Jihomoravský kraj - územní plán


Jinín - územní plán

Jinín

Obec má schválenou územně plánovací dokumentaci ÚPO Jinín ze 11.11.2003. ..více

01.06.2010 11:43

Jinín - územní plán


CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: