> Home Page > Public Section > Current News > Misc. > Stavební veletrhy Brno 2010

Stavební veletrhy Brno 2010

Stavební veletrhy Brno pokračují v návštěvnicky atraktivním tématu úspor energií!!!

Interiér a bydlení součástí Stavebních veletrhů Brno

Obrázek

Nadcháze jící ročník ve le trhů jsm e ještě více přizpůsobili oborovým tre ndům a přáním většiny našich návštěvníků a vystavovatelů, rozšířením veletrhu o obory bydlení a interiéru. Tímto krokem vytváříme ucelený komplex veletrhů, který zahrnuje všechny obory stavebnictví, technického zařízení budov a nově také veletrh nábytku a interiérové hovybave ní. Toto rozšíře ní zajímalo 85 % návštěvníků Stavebních veletrhů Brno 2009.

Úspory energií – zvýrazněné téma roku 2010

Obrázek

I nadále budeme pokračovat ve stále aktuálním a návštěvnicky atraktivním tématu energeticky úsporného stavění, které bylo zajímavé pro 90 % návštěvníků. Toto téma se dotýká nejen oblasti technického zařízení budov, ale i oborů zdících materiálů, oken, dveří, izolačních materiálů, konstrukčních systémů a ostatních stavebních materiálů.

Buďte vidět v době krize!

Obrázek

Hlavním přínosem veletrhů je navazování osobních vazeb, možnost okamžitých reakcí na dotazy a nejasnosti návštěvníků, demonstrace konkrétních produktů – zákazníci mají možnost vystavené produkty vidět na vlastní oči, vyzkoušet si je a získat veškeré potřebné informace nutné k rozhodnutí. Máte tak je dinečnou možnost aktivně oslovit více než 80.000 návštěvníků v jednom místě a čase.

Benefity 2010

Obrázek

I pro nadcházející ročník Stavebních veletrhů Brno jsme pro Vás připravili program BENEFIT, který obsahuje zajímavou nabídku připravenou pro naše vystavovatele. Více informací o aktuální nabídce naleznete na www.stavebnive­letrhybrno.cz

V případě Vašeho zájmu o vystavování na veletrhu Vám nabízíme ke stažení formuláře:

• Přihláška k účasti na veletrhu zde (formát PDF, 864 kB). Přihlášku je možné vyplnit přímo v Adobe Reader od verze 7.
• Nabídka typových stánků zde (formát PDF, 1030 kB).
• Oborové členění veletrhu naleznete zde.
• Program START naleznete zde.

Kontakt:

Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno
Jana Tyrichová
manažer PR a reklamy
tel.: +420–541 152 890
fax : +420–541 152 889
e-mial: ibf@bvv.cz

Obrázek

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: