> Home Page > Public Section > Current News > Contests > Čtvrtý ročník soutěže „Stavba Moravskoslezského kraje 2009“ je v plném proudu

Čtvrtý ročník soutěže „Stavba Moravskoslezského kraje 2009“ je v plném proudu

Ve čtvrtek 4. února 2010 proběhla organizační schůzka komise vyhlašovatelů IV. ročníku prestižní soutěže „Stavba Moravskoslezského kraje 2009“.

Jednání se zúčastnili zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví, České komory autorizovaných inženýrů a techniků a Obce architektů.

Obrázek

Na programu jednání bylo mimo jiné i zhodnocení dosud přihlášených stavebních děl, které slibují pro letošní ročník zajímavé zápolení na poli stavebnictví. „O tuto soutěž je každoročně velký zájem nejen ze strany architektů, investorů, ale také jednotlivých vlastníků objektů…“, připomenul předseda odborné poroty soutěže Ing. Milan Balabán.

Soutěž upozorňuje na zajímavé stavby Moravskoslezského kraje, které byly dokončeny a zkolaudovány v roce 2008 a 2009 a mají zviditelnit nejen projekční, dodavatelské a investorské subjekty, ale také dává možnost seznámit odbornou a laickou veřejnost s novými projekty ve stavebnictví v našem kraji.

Soutěž „Stavba Moravskoslezského kraje 2009“ je vyhlášena pro tyto kategorie novostaveb a rekonstrukcí:

  1. Stavby občanské vybavenosti
  2. Bytové domy
  3. Rodinné domy
  4. Průmyslové stavby
  5. Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 15. března 2010.

Odborná porota bude u přihlášených staveb posuzovat zejména celkový architektonický výraz a zakomponování stavby do okolního prostředí, kvalitu a jakost stavebních prací, vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků, koncepční řešení stavby nebo originalitu, energetickou úspornost a vliv na životní prostředí. Záležet bude také na celkovém stavebně architektonickém výrazu díla, na kvalitě a jakosti stavebních prací nebo společenském poslání díla.

Podrobnější informace o soutěži naleznete na internetových stránkách www.stavbamsk.cz

Obrázek

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: