> Home Page > Public Section > Current News > Contests > O stavbu roku Moravskoslezského kraje 2009 bude soupeřit 40 objektů!

O stavbu roku Moravskoslezského kraje 2009 bude soupeřit 40 objektů!

O prestižní titul „Stavba Moravskoslezského kraje 2009“ se utká rekordní počet staveb, které byly dokončeny a zkolaudovány během roku 2008 a 2009, což svědčí o velkém zájmu stavebních firem, architektů, investorů i majitelů o tuto soutěž.

V loňském roce soupeřilo 35 objektů a v letošním, již čtvrtém, ročníku je v poli 40ti podaných přihlášek zastoupen nejen ostravský region, který bývá již pravidelně místem s nejvyšším počtem soutěžících staveb, ale mnoho stavebních děl pochází také z opavského regionu. Výsledky soutěže, v níž nejde o peníze, ale o čest spojenou s udělením titulu Stavba Moravskoslezského kraje 2009, budou oznámeny v polovině června na galavečeru v ostravském Divadle Antonína Dvořáka.

Soutěž o nejlepší „Stavbu Moravskoslezského kraje 2009“, která se koná pod záštitou hejtmana Jaroslava Palase, byla odstartována již koncem loňského roku. Hlavním cílem soutěže je seznámit laickou i odbornou veřejnost se současnou úrovní stavitelství a architektury v regionu. Kromě Svazu podnikatelů ve stavebnictví, České komory autorizovaných inženýrů a techniků a Obce architektů se na samotné organizaci podílejí také Moravskoslezský kraj a komunikační a marketingová společnost PULARY. Soutěž si také klade za cíl zviditelnit projekční, dodavatelské a investorské subjekty, mající sídlo v Moravskoslezském kraji a své záměry v kraji realizují.

„K letošnímu ročníku jsme vzhlíželi v mírných obavách, pramenících ze zřejmého útlumu investic do stavebnictví. Je mimořádně potěšující, že se obavy z menšího zájmu o soutěž nenaplnily, ba naopak. Škála přihlášených staveb a jejich počet slibují velmi zajímavou přehlídku. Vedle tradičně silné kategorie občanských staveb mne osobně překvapilo množství kvalitních realizací mezi stavbami pro bydlení. A tak přeji porotě hodně práce a dobrou ruku při rozhodování,“ zhodnotil přihlášená díla Ing. arch. Martin Chválek zastupující Obec architektů.

Hodnotit se bude v pěti kategoriích: stavby občanské vybavenosti, bytové domy, rodinné domy, průmyslové stavby a dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby. Nejlepší stavby bude vybírat jedenáctičlenná porota, složená ze zástupců Krajské stavební společnosti při Svazu podnikatelů ve stavebnictví, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Obce architektů a představitelů kraje.

„Není naším záměrem, aby tato soutěž byla vnímána pouze jako soutěž pro odborníky. Proto připravujeme pro širokou veřejnost možnost hlasování pomocí hlasovacích lístků nebo prostřednictvím internetu, kde budou všechny přihlášené stavby prezentovány. Snímky staveb budou uveřejněny rovněž na putovních výstavách a v tiskových médiích,“ říká předseda krajské rady Svazu podnikatelů ve stavebnictví v Moravskoslezském kraji Ing. Pavel Ševčík s tím, že ocenění Stavba Moravskoslezského kraje 2009 je prestižní záležitostí jak pro investory a zhotovitele, tak i pro projektanty či architekty a Ing. Svatopluk Bijok, zástupce České komory autorizovaných inženýrů a techniků, dodal: „Je sympatické, že v letošním ročníku je přihlášen ve srovnání s předchozími ročníky dosud největší počet dopravních staveb, které byly realizovány v našem kraji. Naznačuje to určitý posun k lepšímu v oblasti budování infrastruktury. Od ostatních kategorií se liší tyto stavby v tom, že užitnou hodnotu, kvalitu a estetiku těchto staveb má možnost hodnotit „na vlastní kůži“ široká veřejnost motoristů a pěších 24 hodiny denně. Přihlášené stavby jsou kvalitní a vybrat tu nejlepší nebude jednoduché.

Odborná porota bude u přihlášených staveb posuzovat zejména celkový architektonický výraz a zakomponování stavby do okolního prostředí, kvalitu a jakost stavebních prací, vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků, koncepční řešení stavby nebo originalitu a energetickou úspornost a vliv na životní prostředí. Záležet bude také na celkovém stavebně architektonickém výrazu díla, na kvalitě a jakosti stavebních prací nebo společenském poslání díla.

Veškeré podrobnosti o soutěži jsou k dispozici na internetových stránkách www.stavbamsk.cz.

Monika Baloušková
project manager
tel./fax: 596 244 245/5­96 246 028
gsm: +420 737 245 811
e-mail: monikabalousko­va@pulary.cz

Obrázek

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: