> Home Page > Public Section > Current News > Contests > Investor roku a Podnikatelská nemovitost roku 2009: Vítězové

Investor roku a Podnikatelská nemovitost roku 2009: Vítězové

Jubilejní desátý ročník tradiční soutěže zná své vítěze.

Společnosti, které se v roce 2009 rozhodly umístit svůj investiční projekt do České republiky nebo zde úspěšně provozovaly nemovitosti určené k podnikání, si dnes večer rozebraly prestižní tituly Investor roku 2009 a Podnikatelská nemovitost roku 2009. Ceny vítězům předal ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek, zástupci agentury CzechInvest, Sdružení pro zahraniční investice AFI a další významní hosté dnes v 19.00 v Klášteře svaté Anežky České v Praze. Tradiční soutěž Investor roku a Podnikatelská nemovitost roku uspořádala letos již po desáté agentura CzechInvest a Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu se sdružením AFI.

Záštitu nad jubilejním ročníkem ocenění převzal ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. „Česká republika je dnes zemí pro vysokou přidanou hodnotu, pro náročné technologie, pro výzkum a vývoj. Dnešní ocenění tuto naši pozici jen podtrhují. Česká vláda tvrdě pracuje na posilování naší konkurenceschop­nosti. Na tom, abychom vytvářeli atraktivní podmínky pro podnikání, a pomáhali tak upevňovat naši pozici jako země vysoce atraktivní pro nové investice,“ upozorňuje Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu.

V kategorii Investor roku 2009 si pro nejvyšší ocenění přišel Honeywell za rozšíření svého výzkumného a vývojového centra v Brně; JOB AIR Painting za vybudování centra pro lakování letadel v Moravskoslezském kraji; Atento Česká republika za otevření kontaktního centra v Brně a Agrostroj Pelhřimov za uzavření kontraktu na výrobu velkých profesionálních sekaček s japonskou společností Chikusui Canycom.

„Agentura CzechInvest v roce 2009 i přes nepříznivé podmínky celosvětové ekonomiky pomohla zprostředkovat celkem 186 investičních projektů, nejčastěji z oblasti služeb či výzkumu a vývoje. Mnohé z nich by v České republice nikdy nevznikly, kdyby tu nebyl dostatečný počet kvalitně připravených podnikatelských nemovitostí. Společnostem, které dnes získaly titul Investor roku 2009 nebo Podnikatelská nemovitost roku 2009 přeji, aby pro ně Česká republika byla i nadále atraktivním místem k podnikání a inspirovala je k dalšímu rozvoji jejich projektů,“ říká Miroslav Křížek, generální ředitel agentury CzechInvest.

Titul Podnikatelská nemovitost roku 2009 od dnešního večera patří Inkubátorům a vědeckotechnickému parku Jihomoravského inovačního centra, které vytvářejí komplexní infrastrukturu pro podporu inovačního podnikání; CTParku Ostrava za pronájem více jak 33 tisíc metrů čtverečních ploch novým nájemcům a Průmyslové zóně FRANTIŠEK, která vznikla revitalizací černouhelného dolu. Manažerem podnikatelské nemovitosti se pro rok 2009 stal Daniel Adamčík z průmyslové zóny Ostrava-Mošnov.

„Zahraniční investice, v současné době zejména ty s velkým inovačním potenciálem, jsou pro Českou republiku stále důležitým zdrojem přílivu kapitálu a know-how. Byť projekty implementované v tuzemsku v roce 2009 neznamenaly tvorbu tisíců pracovních míst jako v minulosti, o to více jsou příslibem dlouhodobě udržitelného růstu tuzemské ekonomiky, neboť vynikají svou technologickou náročností. Stejně tak je důležité podporovat zejména rozvoj vědecko-technických parků a podnikatelských inkubátorů, jež poskytují nezbytné zázemí nadějným začínajícím projektům“, dodává Kamil Blažek, předseda Řídícího výboru Sdružení pro zahraniční investice – AFI.

Investor roku a Podnikatelská nemovitost roku jsou odborné soutěže vyhlašované každoročně Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR společně se Sdružením pro zahraniční investice – AFI. Generálním partnerem letošního ročníku soutěže Investor roku a Podnikatelská nemovitost roku je Skupina ČEZ, partnerem je ČSOB, supporting partnery potom Národní Galerie, QUIX a Zátiší Catering. Mediálními partnery akce jsou Euro, Z1, E15 a Strategie.

Soutěžní investiční projekty posuzuje komise složená ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva práce a sociálních věcí, sdružení AFI, agentury CzechInvest a vítězů minulých ročníků.

INVESTOR ROKU 2009

 • Investor roku 2009 – Největší inovační potenciál
 • Investor roku 2009 – Zpracovatelský průmysl
 • Investor roku 2009 – IT a strategické služby
 • Investor roku 2009 – Subdodavatel roku

Investor roku 2009 – Největší inovační potenciál

 1. místo: Honeywell, spol. s r.o.
 2. místo: Meopta – optika, s.r.o.
 3. místo: DYNTEC spol. s r.o.

Investor roku 2009 – Zpracovatelský průmysl

 1. místo: JOB AIR Painting a.s.
 2. místo: ŠKODA AUTO a.s.
 3. místo: CCI Czech Republic s.r.o.

Investor roku 2009 – IT a strategické služby

 1. místo: Atento Česká republika a.s.
 2. místo: Asseco Solutions, a.s.
 3. místo: Tieto Czech s.r.o.

Investor roku 2009 – Subdodavatel roku

1. místo: AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

PODNIKATELSKÁ NEMOVITOST ROKU 2009

 • Podnikatelská nemovitost roku 2009 – High-tech nemovitost roku
 • Podnikatelská nemovitost roku 2009 – Zóna roku
 • Podnikatelská nemovitost roku 2009 – Brownfield roku
 • Podnikatelská nemovitost roku 2009 – Manažer podnikatelské nemovitosti

Podnikatelská nemovitost roku 2009 – High-tech nemovitost roku

 1. místo: Inkubátory a vědeckotechnický park Jihomoravského inovačního centra
 2. místo: 6th RIVER – Plzeňský VTP
 3. místo: Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava

Podnikatelská nemovitost roku 2009 – Zóna roku

 1. místo: CTPark Ostrava
 2. místo: Průmyslová zóna Jaktáře
 3. místo: Obchodní a průmyslová zóna Liberec Sever

Podnikatelská nemovitost roku 2009 – Brownfield roku

 1. místo: Průmyslová zóna FRANTIŠEK
 2. místo: Hotel Budweis
 3. místo: DinoPark Ostrava

Podnikatelská nemovitost roku 2009 – Manažer podnikatelské nemovitosti

1. místo: Ing. Daniel Adamčík

Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest:
Štěpánka Filipová
tisková mluvčí
tel.: +420 296 342 538
stepanka.fili­pova@czechinves­t.org

Kontakt na sdružení AFI:
Martin Michalov
PR & Marketing Manager
tel.: +420 224 911 750
martin.michalo­v@afi.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: