> Home Page > Public Section > Current News > Contests > Dům roku 2010 v Ostravě

Dům roku 2010 v Ostravě

Statutární město Ostrava vyhlásilo již 17. ročník soutěže o titul „Dům roku“. Soutěž je určena pro investory novostaveb nebo rekonstrukcí budov nacházejících se na správním území města Ostravy a dokončených v letech 2009 a 2010.

Titul „Dům roku 2010“ obdrží nejvýše hodnocené dílo.

S udělením titulu je spojeno finanční ohodnocení ve výši 300.000,– Kč a udělení bronzové plakety. V pořadí druhé vyhodnocené dílo obdrží odměnu ve výši 150.000,– Kč. Mimo titul „Dům roku“ a odměny za umístění na druhém místě má Rada města Ostravy právo na doporučení soutěžní komise udělit dalším budovám čestná uznání bez určení pořadí. Tato čestná uznání nejsou spojena s finančním ohodnocením.

Budovy zkolaudované v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010 může přihlásit do soutěže pouze jejich investor. Přihlášky musí být převzaty podatelnou MMO nejpozději do 14:00 hod. v pátek 25. února 2011.

Výtah ze Statutu SOUTĚŽE O TITUL DŮM ROKU 2010

Přihlášku naleznete v přiložených souborech.

Bližší informace o soutěži lze získat u sekretáře soutěže:
Ing. arch. Kamil Mojžíšek
e-mail: kmojzisek@ostra­va.cz
tel.: 599 442 482

Download files:

File Name Type Size
Přihláška MS Word Document 32 kB

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: