> Home Page > Public Section > Current News > Contests > Bilanční setkání při příležitosti již jubilejního pátého ročníku soutěže o nejlepší stavbu Moravskoslezského kraje 2010

Bilanční setkání při příležitosti již jubilejního pátého ročníku soutěže o nejlepší stavbu Moravskoslezského kraje 2010

V úterý 5. dubna 2011 se sešli zástupci vyhlašovatelů, odborná porota včetně přihlašovatelů a hostů z politické sféry na slavnostním setkání při příležitosti právě probíhajícího pátého ročníku prestižní soutěže „Stavba Moravskoslezského kraje 2010“.

ObrázekPřítomní se měli možnost seznámit nejen se všemi stavbami, které během uplynulých čtyř ročníků soutěžily v daných kategoriích, ale také s architekty a stavebními firmami, bez kterých by tato soutěžní díla nevznikla. Rostoucí zájem o tuto soutěž dokazuje fakt, že do letošního ročníku o nejlepší stavbu MSK 2010 se přihlásilo rekordních 41 objektů.

Hlavním cílem soutěže, která se koná pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslava Palase, je seznámit laickou i odbornou veřejnost se současnou úrovní stavitelství a architektury v regionu. Na stanovení podmínek soutěže a na samotné organizaci se podílejí Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Obec architektů. Úvodního slova se ujal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Vzientek, který vyhodnotil soutěž jako prestižní záležitost, jež zároveň zvyšuje publicitu architektů, projektantů, investorů a v neposlední řadě zhotovitelů vítězných staveb.

Obrázek„Je potřebné vést v této oblasti také dialog s veřejností a sledovat její reakce, neboť názor veřejnosti může být impulsem pro vznik dalších zajímavých staveb", řekl náměstek hejtmana Jiří Vzientek a dodal: „Věřím, že letošní jubilejní pátý ročník soutěže „Stavba roku“ přispěje k další propagaci toho dobrého a zajímavého co se v Moravskoslezském kraji vybudovalo a inspiruje architekty a stavaře k dalším počinům.“

"Stavebnictví prožívá v současné době dosti těžké období, na straně státu nejsou naplňovány investiční programy státního fondu rozvoje bydlení, a státního fondu dopravní infrastruktury, program Zelená úsporám provází mnoho nejasností a termínových posunů, takže úspěšné ročníky jsou tím jedním z mála pozitivních, světlých bodů ve stavebnictví“, připomenul předseda Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Pavel Ševčík.

Využívám této příležitosti k pozvánce na v současné době probíhající festival Architektura Ostrava 2011. Obě tyto akce propojuje snaha propagovat kreativní architekturu v našem regionu“, sdělil přítomným Ing. arch. Martin Chválek.

O úloze členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků se vyjádřil její zástupce pan Ladislav Čech:
„Česká komora se zúčastňuje trochu zprostředkovaně přes své členy, kteří jsou autorizovanými osobami, nosnými personami staveb, které se soutěže zúčastňují, to znamená, že ocenění, které získají firmy se zase naopak vrací k našim členům. Při pohledu na historii je zajímavé, že tento projekt se podařilo nastartovat na prestiži značek zakladatelů, kteří si výběrovým řízením našli partnera pro organizaci tohoto projektu – společnost PULARY a dosavadní vývoj ukazuje, že výběr byl šťastný“.

Obrázek„Možná, že si málokdy uvědomujeme, že stavby nás obklopují, ať chceme či nechceme. Většinu života trávíme v domech, téměř denně jezdíme po silnicích, drtivou většinu aktivit provozujeme v zastaveném území. Tyto budovy by měly být funkční, hospodárné a v neposlední řadě i krásné. K tomu, aby takových staveb bylo čím dál více, by měla přispět i tato soutěž, která každoročně posouvá laťku o něco výše, směrem k lepší kvalitě“, takto se vyjádřil k nelehké práci odborné poroty Ing. arch. Igor Saktor.

Pro letošní V. ročník mohli autoři, projektanti, investoři, majitelé objektu nebo stavební firmy zapsat do soutěže stavby dokončené a zkolaudované v Moravskoslezském kraji od roku 2009 do konce roku 2010. Hodnotit se bude v pěti kategoriích: stavby občanské vybavenosti, bytové domy, rodinné domy, průmyslové stavby a dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby.
Porota, složená ze zástupců Krajské stavební společnosti při Svazu podnikatelů ve stavebnictví, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Obce architektů a představitelů kraje během dubna a května soutěžní objekty navštíví a bude mít možnost si stavbu takzvaně „ohmatat“. U přihlášených staveb bude posuzovat zejména celkový architektonický výraz a zakomponování stavby do okolního prostředí, kvalitu a jakost stavebních prací, vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků, koncepční řešení stavby nebo originalitu a energetickou úspornost a vliv na životní prostředí. Záležet bude také na celkovém stavebně architektonickém výrazu díla, na kvalitě a jakosti stavebních prací nebo společenském poslání díla.

ObrázekPorovnáním těchto všech kritérií posléze porota nominuje stavby do každé kategorie, přičemž se bude udělovat hlavní cena a čestná uznání. Z vítězných staveb jednotlivých kategorií bude vybrána stavba roku s udělením ceny GRAND PRIX. Ocenění nejlepších staveb se uskuteční 13. června 2011 v Divadle Antonína Dvořáka.

Více informací o soutěži na internetových stránkách www.stavbamsk.cz

Kontakt: Monika Baloušková, project manager,
PULARY – komunikační a marketingová společnost
tel. /fax: 596 244 245/5­96 246 028
gsm: +420 737 245 811
e-mail: monikabalousko­va@pulary.cz
www.pulary.cz
www.creomark.com

Obrázek

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: