> Home Page > Public Section > Consultancy > Představujeme společnost Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Představujeme společnost Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je dobrovolná nezisková organizace, která se dlouhodobě podílí na vytváření předpokladů pro hospodářskou prosperitu a celkový rozvoj regionu.


Obrázek

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je zájmovým uskupením právnických osob, které vzniklo v roce 1990 pod názvem Severomoravská hospodářská unie. Hlavním důvodem jeho založení bylo přispět ke zvládnutí rozsáhlé průmyslové transformace, stanovit hlavní cíle a podpořit řešení rozvojových projektů, programu a koncepcí. V roce 1995 byla zásadně změněna jeho struktura a programová náplň. Po vzniku krajů byl jeho název upraven na Sdružení pro rozvoj Moravskoslezské­ho kraje.

Působení Sdružení postupně překročilo regionální i celostátní rámec a počet jeho přímých členů se od konce roku 2001 do konce roku 2011 zvýšil ze sedmdesáti na sto devadesát tři. Struktura současných členů Sdružení je jedinečná v rámci České republiky i širšího okolí. Patří zde významné průmyslové podniky a podnikatelské subjekty, vysoké a odborné školy, projektové a poradenské organizace, finanční instituce, rozvojové a personální agentury, zdravotnické organizace, obce a města. Někteří z těchto členů, jako např. Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska či Krajská hospodářská komora MSK, zastupují i řadu subjektů dalších. Z tohoto pohledu je v rámci Sdružení zúčastněno několik tisíc podniků, podnikatelů a institucí z různých oborů činnosti. To mimo jiné znamená, že přijatá stanoviska, doporučení a priority jsou podloženy praktickou zkušeností a mají stabilní charakter.

Dobrovolná forma Sdružení zaručuje zaměření jeho činnosti na praktické výstupy. Z neznámého regionálního subjektu se tak stala instituce uznávaná v České republice i zahraničí. Uvedené skutečnosti svědčí o zájmu jeho členů podílet se na prosperitě a budoucnosti Ostravy a potažmo celého Moravskoslezské­ho kraje.

Více na www.msunion.cz.

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: