> Home Page > Public Section > Current News > Předkupní právo na nemovitosti by se mohlo vrátit do zákona

Předkupní právo na nemovitosti by se mohlo vrátit do zákona

Sněmovna by mohla vrátit do občanského zákoníku předkupní právo u nemovitostí.

Úprava by se mohla dostat do jeho vládní technické novely, jejíž projednávání dnes ústavně-právní výbor na dva týdny přerušil. Předkupní právo na podíl spolumajitele má v dolní komoře zastánce i odpůrce, ministerstvo spravedlnosti je proti.

Pozměňovací návrh prosazuje Jan Chvojka (ČSSD), jenž upozornil na to, že existovalo pět desítek let. „Podíly by se měly scelovat, když je ta možnost,“ uvedl. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) ale poukazoval na to, že systém by se měnil jen po dvou letech účinnosti nového občanského zákoníku. Pro právní kulturu je podle něho takový postup to nejhorší.

Podobný názor jako Pelikán vyjádřil Marek Benda (ODS), jenž navíc poukázal na problém nedosažitelných spoluvlastníků. Za takové situace je prodej podílu prakticky zablokován. Martin Plíšek (TOP 09) navíc upozornil nato, že i nyní lze předkupní právo sjednat a zakotvit je i do katastru.

Poslanci navrhují začlenit do vládní novely i další úpravy různých oblastí, od výživného přes byty zvláštního určení po odbory. Předloha kabinetu má zavést mimo jiné veřejnou evidenci svěřenských fondů rejstříkovými soudy, snížit maximální kauci na nájemní být ze šestinásobku na trojnásobek nájemného a prodloužit ze tří na pět let lhůtu, v níž musí soud přezkoumat důvody pro omezení svéprávnosti.

Novela má také znovu povolit, aby si lidé nad 15 let, kteří dosud neskončili povinnou školní docházku, mohli sjednat práci. Dále se například zruší povinnost společenství vlastníků jednotek mít v názvu společenství také slovo ‚vlastníků‘.

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: