> Home Page > Public Section > Current News > Contests > Stavba roku 2009

Stavba roku 2009

Soutěž Stavba roku se za dobu své existence stala již tradicí.

Tradiční zůstávají rovněž vypisovatelé soutěže, jimiž jsou Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a časopis Stavitel společnosti Economia, a. s.

O letošním ročníku a o přípravách „finále“ celé soutěže s námi hovořil Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., předseda správní rady ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství:

Letošní ročník soutěže Stavba roku je již sedmnáctý v pořadí. Každoročně se soutěže účastní 50−60 staveb z celé České republiky bez rozlišení typologického druhu. To znamená, že vedle rodinného domku soutěží složitá železniční nebo dálniční dopravní stavba. Limitem tedy není finanční náročnost. Hlavním cílem byla od samého počátku konečná kvalita stavby posuzovaná očima uživatele. V předcházejících ročnících byla dosažena ta nejvyšší kvalita vždy, když vznikl dobrý stavební tým složený z projektanta, architekta, autora, dodavatele, resp. skupiny dodavatelů, investora a developera, který stavbu financoval či zadával. Tam, kde k takovému souladu nedošlo, neměla stavba šanci získat nejvyšší ocenění, přestože v některém z hodnocených hledisek byla výjimečná. To je podle mne hlavní charakteristika soutěže. Je naší pýchou, že za uplynulé ročníky jsme posuzovali už asi 900 staveb. Každý rok udělujeme 15 nominací a poté pět cen s titulem Stavba roku.

Jak poznáme oceněné stavby s odstupem let?

Dům či stavba dostane jakousi pamětní desku, na níž je uvedeno ocenění, kdo je autorem, dodavatelem a investorem, aby to veřejnost věděla. Takže v současné době je na různých místech České republiky 80 takových desek.

Jakým způsobem se přihlášené stavby hodnotí?

Porota objede více než polovinu přihlášených staveb, které postoupily do 2. kola, a teprve potom jmenuje ty, které získají nominaci. Tato metoda je zárukou co možná nejobjektivnějšího posouzení. Je to prostě soutěž, není to systém hodnocení kvality.

Mění se v průběhu let charakter či typ přihlášených staveb?

Je vidět, jak v jednotlivých obdobích převládají různé investiční či developerské programy. Zkraje to byla dostavba toho, co bylo zahájeno v polistopadovém období – banky, čerpací stanice; později to byly hotely a administrativní budovy. Pak tento typ staveb ze soutěže zmizel a v tomto ročníku máme třeba dvě knihovny, rekreační centra. V posledních letech se objevilo mnoho bytových staveb. Na četnosti přihlášených typů staveb se projevuje směr zájmu developerů, jak se stavebnictví vyvíjí. To je zajímavé poučení pro mne jako pro architekta, ale asi i pro všechny, kteří to pravidelně sledují a vyhodnocují.

Jaký je zájem o soutěž ze strany veřejnosti?

Domnívám se, že naše soutěž si vydobyla pověst „stavebních Oscarů“ v České republice a že se stala prezentací stavebnictví, developerů a projektantů a toho, co dovedou společně vytvořit. Výsledky jejich práce dostávají publicitu prostřednictvím mnoha časopisů a výstav. Pro podporu této ideje se naše soutěž pravidelně představuje na veletrzích, různých konferencích a rovněž se pro ni organizuje veřejné hlasování. To probíhá od chvíle, kdy je zveřejněno 15 nominovaných staveb, které vybere odborná porota. Hlasování je nejen o názoru veřejnosti ve srovnání s hlasem expertů, ale především o upoutání zájmu veřejnosti o stavby, které odborníci hodnotí jako obzvlášť významné. Smysl „výchovy“ veřejnosti je pro nás v tomto ohledu nejzajímavější. A ohlas tu skutečně je, protože v loňském roce se internetového hlasování zúčastnilo 56 000 lidí… Cena veřejnosti byla loni udělena Administrativnímu centru Královéhradeckého kraje, které získalo rovněž ocenění Stavba roku – a bylo to velmi drtivé vítězství. V roce 2007 obdrželo Cenu veřejnosti brněnské letiště, které také dostalo cenu Stavba roku. Letos se bude hlasovat opět na www.stavbaroku.cz a navíc bude možné hlasovat prostřednictvím sms. To je způsob, jak nové stavby, nové developerské projekty přiblížit veřejnosti. Soutěžící stavby představují nejrůznější média, tištěná i elektronická.

Kdy bude letos „finále“ soutěže?

Letošní vyhlášení nominací, se uskuteční 10. 9. v sídle Nadace na Václavském náměstí a udělování cen a titulů bude na slavnostním večeru 30. 9. na Žofíně v rámci Dnů stavitelství a architektury organizovaných SIA − Rada stavebnictví, která zastřešuje všechny nevládní neziskové organizace spolu s vypisovateli soutěže a s festivalem Architecture Week. Během jednoho večera tak dojde ke spojení tří nejvýznamnějších prezentačních akcí české architektury.

Stavba roku 2009 – prezentace soutěže

Obrázek

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: