> Home Page > Companies at CPM > CPM Partners > Chambers, Unions > Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Basic Information:

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je zájmovým uskupením právnických osob, které vzniklo v roce 1990 pod názvem Severomoravská hospodářská unie. Hlavním důvodem jeho založení bylo přispět ke zvládnutí rozsáhlé průmyslové transformace, stanovit hlavní cíle a podpořit řešení rozvojových projektů, programu a koncepcí. V roce 1995 došlo ke sloučení s Hospodářskou a sociální radou Ostravsko-karvinské aglomerace a k definování jeho současné struktury pod názvem Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska. Po vzniku krajů byl tento název upraven na Sdružení pro rozvoj Moravskoslezské­ho kraje.

Poslání Sdružení

  1. Prosazování oprávněných zájmů svých členů, zejména těch zájmů, které jsou společné a jsou v souladu s rozvojovou strategií Moravskoslezské­ho kraje.
  2. Součinnost při přípravě, aktualizacích a realizaci rozvojové strategie Moravskoslezského kraje v podmínkách Evropské unie, zejména v oblastech ekonomického rozvoje, životního prostředí, rozvoje infrastruktury, vzdělávání a lidských zdrojů.
  3. Podíl na tvorbě a řešení úkolů souvisejících s přípravou, aktualizacemi a realizací rozvojové strategie kraje, tj. na opatřeních, projektech a souvisejících dokumentech.
  4. Návrhy, příprava a realizace podpůrných akcí ve prospěch plnění poslání Sdružení, rámcová koordinace dalších regionálních aktivit.

Sdružení aktivně podporuje vnitroregionální diskuzi a koordinaci regionálních aktivit, což je dáno také Dohodou o spolupráci s Moravskoslezským krajem a Krajskou hospodářskou komorou MS kraje ze dne 7. dubna 2009 a dohodami s dalšími krajskými, celostátními i zahraničními partnery.

Ke členům Sdružení patří např. významné průmyslové podniky a podnikatelské subjekty, vysoké a jiné školy, projektové a poradenské organizace, ale také všechny regionální oborové klastry, rozvojové a personální agentury, zdravotnické organizace, obce a města. Někteří z těchto členů zastupují řadu dalších, takže z tohoto pohledu je v rámci Sdružení zúčastněno několik tisíc subjektů z různých oborů činnosti. To také znamená, že přijatá stanoviska a doporučení jsou ze strany Sdružení odborně podloženy s potřebnou praktickou zkušeností a mají stabilní charakter.

Od r. 2001, tj. po vzniku krajů, počet členů narůstá, což také svědčí o jejich zájmu podílet se na rozvoji kraje a vzájemné spolupráci.

Obrázek

Download files:

File Name Type Size
Vánoční koncert Region pro sebe PDF Document 2,405 kB

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Contact Information

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava Mariánské Hory
Display on the Map

Phone:
work +420 595 693 880

Fax:
fax +420 595 693 888

E-mail:

Web:
www.msunion.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: