> Home Page > Companies at CPM > CPM Partners > Public Service > Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Basic Information:

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. vznikla v roce 1993 jako pilotní projekt Evropské unie se záměrem napomáhat při restrukturalizaci regionu Severní Moravy a Slezska.

Od doby vzniku prošla struktura vlastníků několika změnami. V současné době je 100 % vlastníkem ARR Moravskoslezský kraj.

Základní cíle a priority ARR:

  • růst konkurenceschop­nosti
  • rozvoj infrastruktury
  • rozvoj lidských zdrojů
  • zvyšování absorpční kapacity MSK

ARR se snaží o dosažení dílčích cílů rozvoje Moravskoslezské­ho kraje:

  • Rozšířit ekonomickou základnu kraje a získat nové investice
  • Zvýšit množství, škálu a kvalitu pracovních míst
  • Podpořit vznik, růst a stabilizaci nových i stávajících podniků
  • Zaměřit úsilí kraje na podporu konkurenceschop­ných oborů
  • Poskytovat vhodné metody ekonomického rozvoje v městských a venkovských centrech
  • Zlepšit image a vnímání kraje v rámci České republiky i zahraničí

Download files:

File Name Type Size
ARR News 1/2009 PDF Document 1,155 kB
ARR News 2/2009 PDF Document 1,404 kB
ARR News 3/2009 PDF Document 1,712 kB
ARR News 4/2009 PDF Document 1,200 kB
ARR News 5/2009 PDF Document 1,255 kB
ARR News 1/2010 PDF Document 1,161 kB
ARR News 2/2010 PDF Document 3,563 kB
ARR News 3/2010 PDF Document 1,165 kB

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Contact Information

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Na Jízdárně 7
702 00 Ostrava
Display on the Map

Phone:
work +420 595 691 211

Fax:
fax +420 595 691 204

E-mail:

Web:
www.arr.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: