> Home Page > Companies at CPM > Moravskoslezský kraj - krajský úřad

Moravskoslezský kraj - krajský úřad

Additional Information:

Podnikání v kraji

Obrázek Moravskoslezský kraj patří již od 19. stol. mezi nejdůležitější průmyslové regiony střední Evropy. Po roce 1989, ruku v ruce se změnou politického klimatu v zemi, dochází k výrazným změnám také na Ostravsku. Celoplošná restrukturalizace průmyslu, vedoucí k výraznému útlumu průmyslové výroby, má na region značný dopad. Mezi nejpatrnější kroky patří omezení těžby černého uhlí a útlum průmyslových kolosů jako je Nová huť, Vítkovice atd., což vedlo k masivnímu nárůstu nezaměstnanosti v regionu. Na druhé straně pokles výroby či mnohé významné kroky při ekologizaci provozů v podnicích mají velmi příznivý dopad na zlepšení životního prostředí v kraji. Mnohé restrukturalizované podniky byly odkoupeny zahraničními investory. V kraji je několik průmyslových zón, jejichž průměrná zaplněnost je cca 74%. Také stávající průmyslové areály mohou domácí i zahraniční investoři využít pro nové podnikatelské záměry.

ObrázekV posledních letech zažívá Ostrava obrovský ekonomický boom a přísun investic do průmyslových zón, developmentu či budování hotelů. Je místem, kde našlo sídlo mnoho renomovaných světových společností a mnohé z nich již využily výhodných nabídek k investování jak ve městě, tak v jeho okolí (např. Hyundai, Multi Development, CTP Invest, ASUS Czech, SungWoo Hitech, Briggs & Stratton, ArcelorMittal, TietoEnator, Bang & Olufsen apod.). Působí zde špičkové klastry v oblasti IT, strojírenství, automobilového průmyslu apod.. O stabilitě svědčí i vysoký úvěrový rating, výhodou je rovněž kvalifikovaná pracovní síla, zázemí tří vysokých škol s více jak 32 tisíci studenty, 1st International School, rozvíjející se mezinárodní letiště a kvalitní infrastruktura. Atraktivitu města jistě rozšíří i dobudování dálnice D47 v roce 2009.Moravskoslezský kraj nabízí:

 • zaškolenou průmyslovou pracovní sílu
 • velmi dobrou obeznámenost s tradičními průmyslovými obory (ocelářství, strojírenství, chemie, textil)
 • vědecko-výzkumná centra a instituce (informační technologie, biotechnologie, pokročilé materiály)
 • čtyři univerzity
 • průmyslové zóny, vědeckotechno­logické parky, podnikatelské inkubátory
 • vysokou hustotu infrastruktury
 • výhodnou polohu mezi Polskem a Slovenskem
 • tranzitní koridor – uzel silniční a železniční dopravy
 • pobočky zahraničních bank
 • hlavní světové maloobchodní řetězce
 • mezinárodní letiště s potenciálem růstu
 • silné kulturní zázemí (opera, filharmonie, divadla, galerie)
 • nepřeberné možnosti volnočasových aktivit a sportovního vyžití
 • zdravotní péči na evropské úrovni


Investoři v kraji

ObrázekMoravskoslezský kraj je otevřen společnostem z celého světa. V současnosti je kraj domovem těchto zahraničních investorů.

Moravskoslezský kraj - krajský úřad

Contact Information

Moravskoslezský kraj - krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava
Display on the Map

Phone:
work +420 595 622 222

Fax:
fax +420 595 622 126

E-mail:

Web:
www.kr-moravskoslezsky.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: