> Home Page > Companies at CPM > CPM Partners > Professional Partners > Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Basic Information:

Historie a současnost

 • Nadace vznikla z iniciativy tří soukromých osob, které pro její vznik získali podporu tehdejšího Misterstva výstavby a stavebnictví ČR a Československého střediska výstavby a architektury.
 • Nadace ABF byla zaregistrována 30. 11.1990 pod č.j. 9/90 reg. nad. a dle nového zákona 227/97 Sb. O nadacích byla registrována Krajským obchodním soudem v Praze oddíl A, vložka 68, dne 28.12.1998.
 • Nadace je od 31. 12. 1991 právním nástupcem Československého střediska výstavby a architektury, které fungovalo v letech 1968 – 1991.
 • Své úsilí o formování občanské společnosti zaměřila na podporu a rozvoj neziskové a nevládní sféry, která vyvrcholila založením rady nevládních organizací na úseku výstavby (SIA), jejíž se stala zakládajícím členem.
 • ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství je členem UICB (International Union of Building Centres)
 • Nadace úzce spolupracuje se
  • Svazem podnikatelů ve stavebnictví České republiky (SPS)
  • Českým svazem stavebních inženýrů (ČSSI)
  • Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a
  • Českou společností pro stavební právo. Dále rozvíjí spolupráci s Obcí architektů (OA), Českou komorou architektů (ČKA) a Asociací urbanistů.
 • Velmi těsně též spolupracuje se Svazem zkušeben pro výstavbu (SZV).

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Contact Information

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 833/31
110 00 Praha 1, Nové Město
Display on the Map

Phone:
work +420 224 225 001

Phone 2:
work +420 224 228 910

Fax:
fax +420 224 233 136

E-mail:

Web:
www.abf-nadace.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: