> Home Page > Municipal Territory Plans > Hradec Králové - územní plán

Hradec Králové - územní plán

Basic Information:

  • územní plán byl schválen Zastupitelstvem města Hradec Králové dne 21. 1. 2000
  • návrhové období územního plánu je do roku 2010, výhledové období po roce 2010
  • závazná část Územního plánu města Hradec Králové (nově vymezená pořízením změny ÚPm HK č. 25) byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou města Hradec Králové č. 1/2002
  • změny územního plánu budou zapracovány průběžně po jejich schválení

Změny územního plánu

Maps

Download files:

File Name Type Size
Závazná část Územního plánu města Hradec Králové MS Word Document 301 kB

Contact Information

Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
Display on the Map

Phone:
work +420 495 707 111

Fax:
fax +420 495 707 100

E-mail:

Web:
www.hradeckralove.org

CZ | EN | PL

Sign in

Member sign inxxx: