> Home Page > Public Section > Events Calendar > ENVIBRNO

ENVIBRNO

Veletrhy Brno, Výstaviště 1, Brno - Display on the Map »
23.04.2013 - 27.04.2013
Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí.

Jeden z mála veletrhů ve střední Evropě, který je zaměřen na technologie, výrobky a služby, které přispívají k ochraně, obnově čistého životního prostředí.

Souběžně se konají odborné veletrhy URBIS INVEST a URBIS TECHNOLOGIE. Dochází tak k propojení navzájem se doplňujících témat – na jedné straně novinek a trendů v oborech komunálních a environmentálních technologií a služeb, na straně druhé regionálních inovačních strategií a rozvojových plánů. To vše v kontextu aktuálních potřeb veřejné sféry, a nových možnostech všech oborů stavebnictví a technického zařízení budov.

Zvýrazněná témata:

  • Nové technologie ve vodním a odpadovém hospodářství
  • Možnosti financování z Operačního programu Životní prostředí ČR
  • Dopady nové legislativy

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: