> Home Page > Municipal Territory Plans

Municipal Territory Plans

Chomutov - územní plán

Chomutov

Územní plán sídelního útvaru Chomutov a Jirkov byl schválen městskými zastupitelstvy města Chomutov dne 26.6.1996. … more

30.09.2009 18:28

Chomutov - územní plán


Jemnice - územní plán

Jemnice

Územní plán platí pro město Jemnici, řešené území je vymezeno k. ú. Jemnice. Doba platnosti územního plánu se stanovuje do roku 2015. … more

02.10.2009 16:24

Jemnice - územní plán


Jeseník - územní plán

Jeseník

Územní plán města Jeseník. … more

04.06.2010 10:18

Jeseník - územní plán


Jičín - územní plán

Jičín

Územní plán schválilo Zastupitelstvo města Jičína. … more

02.10.2009 17:22

Jičín - územní plán


Jihlava - územní plán

Jihlava

Platný územní plán města Jihlavy byl schválen usnesením zastupitelstva města Jihlavy č. 176/01-MZ dne 5.6.2001. … more

07.07.2009 14:50

Jihlava - územní plán


Jihočeský kraj - územní plán

Jihočeský kraj

Základním úkolem ÚP je vytvářet předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. ... … more

17.07.2009 22:45

Jihočeský kraj - územní plán


Jihomoravský kraj - mapový server

Jihomoravský kraj

Mapová služba, která kromě referenčních dat obsahuje vrstvu účelové katastrální mapy pokryvající 90% území JMK. … more

25.08.2009 13:27

Jihomoravský kraj - mapový server


Jihomoravský kraj - správní členění

Jihomoravský kraj

Universální mapová služba pro správní obvody obcí II, III, finanční, matriční, katastrální úřady, hasební obvody, zdravotní záchranné služby, hasební... … more

25.08.2009 13:28

Jihomoravský kraj - správní členění


Jihomoravský kraj - územní plán

Jihomoravský kraj

Geoportál územního plánování. … more

25.08.2009 13:21

Jihomoravský kraj - územní plán


Jinín - územní plán

Jinín

Obec má schválenou územně plánovací dokumentaci ÚPO Jinín ze 11.11.2003. … more

01.06.2010 11:43

Jinín - územní plán


CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: