> Home Page > Municipal Territory Plans

Municipal Territory Plans

Pacov - územní plán

Pacov

Územní plán města byl schválený 12/2008. … more

23.10.2009 11:04

Pacov - územní plán


Pardubice - územní plán

Pardubice

Územně plánovací dokumentace města Pardubic, schválená zastupitelstvem města v roce 2001 je pro rozhodování v území závazná jako celek. ... … more

22.07.2009 12:30

Pardubice - územní plán


Pardubický kraj - územní plán

Pardubický kraj

Územní plán velkého územního celku Pardubického kraje ( ÚP VÚC Pk ) – schválen ZPK dne 14. 12. 2006. … more

23.07.2009 08:12

Pardubický kraj - územní plán


Pelhřimov - územní plán

Pelhřimov

Zastupitelstvo města Pelhřimov schválilo ÚP města. … more

13.10.2009 17:52

Pelhřimov - územní plán


Písek - územní plán

Písek

Územní plán schávlený Zastupitelstvem města. … more

26.10.2009 12:01

Písek - územní plán


Plzeň - územní plán

Plzeň

Územní plán města Plzně byl schválen usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 114 ze dne 19. října 1995. … more

07.07.2009 14:00

Plzeň - územní plán


Plzeňský kraj - územní plán

Plzeňský kraj

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje byly schváleny usnesením Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 2.9.2008. … more

25.08.2009 12:28

Plzeňský kraj - územní plán


Podbořany - územní plán

Podbořany

Dne 10.2.2010 vydalo Zastupitelstvo Města Podbořany formou opatření obecné povahy ÚP Podbořany, který nabyl účinnosti dne 27.2.2010. … more

01.06.2010 13:13

Podbořany - územní plán


Pohořelice - územní plán

Pohořelice

Dne 13.2.2006 byla schválena změna č.2 ÚPNSÚ Pohořelice. … more

08.09.2009 18:28

Pohořelice - územní plán


Praha - územní plán

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy byl pořízen postupem stanoveným zákonem 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a navazující ... … more

20.05.2009 17:12

Praha - územní plán


CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: