> Home Page > Public Section > Projects > Leisure Time Facilities > Jihlava - Dětská hřiště

Jihlava - Dětská hřiště

Project Stage: plánovaný

Basic Information:

Průzkum a návrh

Statutární město Jihlava za jednu ze svých priorit považuje řešení otázky dětských hřišť v Jihlavě a okrajových částech. V současné době je připravován projekt realizace centrálních dětských hřišť, která budou umístěna rovnoměrně po celém území a budou tvořit jakousi kostru celého systému. Tato nová hřiště budou kvalitně vybavena jako např. již realizovaná hřiště Na Dolech, ve Věžní ulici a v Hruškových Dvorech.

V Jihlavě bylo v předchozích letech rovněž vybudováno velké množství dětských hřišť. Díky velkému počtu je jejich pravidelná roční údržba dle platných předpisů ekonomicky velice náročná. Navíc mnohá hřiště dnes již nejsou využívaná nebo jsou ve špatném stavu. V souvislosti s projektem realizace dětských hřišť byl proto proveden průzkum všech stávajících dětských hřišť v majetku statutárního města Jihlavy. Na jeho základě byl vypracován tento návrh, který všechna hřiště dělí do čtyř skupin /viz legenda/:

Obrázek
  • ponechat – hřiště budou ponechána ve stávající podobě
  • zrušit – hřiště ve špatném stavu, velmi často téměř již neexistující
  • opravit – jakási kmenová hřiště, která budou opravena
  • zrušit po opravě – hřiště rušená až po proběhlé opravě kmenových hřišť

V podstatě by měl být systém centrálních hřišť doplněn o řadu dalších, stávajících, ale opravených hřišť, s lepší docházkovou vzdáleností – tzv. kmenových hřišť. Tato hřiště byla vybrána tak, aby tvořila rovnoměrný rastr po celém území města. Přitom dojde ke zrušení některých, dnes již prakticky neexistujících a neužívaných, hřišť. Další hřiště budou, kvůli optimalizaci jejich celkového počtu, rušena až po ukončené opravě kmenových hřišť.

Rušení se bude týkat především ploch vlastních pískovišť. Plochy zrušených dětských hřišť budou převážně zatravněny nebo předlážděny. Celkový proces bude probíhat po jednotlivých etapách. V připraveném návrhu I. etapy je počítáno s opravou 19 stávajících hřišť a ke zrušení je navrženo 20 hřišť.

Centrální dětská hřiště – návrh
Průzkum stávajících dětských hřišť – návrh
Stávající dětská hřiště – I. etapa – návrh

Download files:

File Name Type Size
Stávající dětská hřiště vybraná k opravě - I. etapa MS Excel Workbook 25 kB
Stávající dětská hřiště ke zrušení - I. etapa MS Excel Workbook 18 kB

More About Locality

Jihlava - Dětská hřiště

Contact Information

Jihlava
Masarykovo nám. 1
586 28 Jihlava
Display on the Map

Phone:
work +420 567 167 111

Phone 2:
work +420 567 167 141

E-mail:

Web:
www.jihlava.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: