> Home Page > Public Section > Projects > Leisure Time Facilities > Jihlava - Víceúčelové hřiště ZŠ speciální

Jihlava - Víceúčelové hřiště ZŠ speciální

Project Stage: ve výstavbě

Basic Information:

Rekonstrukce školy bude pokračovat do října 2010

Dětem navštěvujícím Základní školu speciální, Březinova 31, Jihlava je od 23.06.2009 k dis­pozici nové víceúčelové hřiště. Za asistence žáků školy pásku přestřihli primátor Jaroslav Vymazal, náměstkyně primátora Irena Wagnerová a ředitelka školy Zuzana Šimková.

Víceúčelová sportovní plocha o rozměru 13×22 m včetně okrajů (hřiště 9×18 m) bude sloužit pro potřeby žáků speciální školy a jejich volnočasové aktivity. Hrací povrch hřiště je z červeného tartanu ve vodopropustném provedení na podkladní elastické vodopropustné vrstvě. Hřiště je oploceno a má uzamykatelnou branku.

Hřiště je součástí přístavby základní školy speciální, která bude dokončena v říjnu 2010, stavba byla zahájena loni v prosinci. Cena hřiště je 1 669 030 Kč s DPH, celková cena stavby je 48 691 936,86 Kč s DPH. Investorem akce je statutární město Jihlava, 92,5% uznatelných nákladů je hrazeno z prostředků EU.

Součástí rozšířené školy bude i tzv. praktické školy, kdy žáci budou mít možnost pokračovat ve vzdělávání po ukončení docházky v základní škole. „Jsou to děti se značným a často i kombinovaným postižením, pro které zatím není po skončení povinné školní docházky návaznost. Zůstávají doma bez dalšího uplatnění. Pokud se jim rodina nemůže plně věnovat, jejich rozvoj se zpomaluje,“ uvedl primátor Jaroslav Vymazal důvody, pro které se rada města v úvodu roku 2009 rozhodla zřízení praktické školy podpořit.

More About Locality

Jihlava - Víceúčelové hřiště ZŠ speciální

Contact Information

Jihlava
Masarykovo nám. 1
586 28 Jihlava
Display on the Map

Phone:
work +420 567 167 111

Phone 2:
work +420 567 167 141

E-mail:

Web:
www.jihlava.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: