> Home Page > Public Section > Projects > Leisure Time Facilities > Plzeň - Sportovně-relaxační centrum Štruncovy sady

Plzeň - Sportovně-relaxační centrum Štruncovy sady

Project Stage: plánovaný

Basic Information:

Lokalita Štruncových sadů se nachází na soutoku řek Mže a Radbuzy. Přímo sousedí s historickým centrem města a s areálem pivovaru Plzeňský Prazdroj. Tento prostor by mohl být dobře propojen s areálem Zoologické a botanické zahrady a s oblastí Boleveckých rybníků. Svojí polohou, stávajícím sportovním využitím a přírodním charakterem je přímo předurčen stát se integrální součástí městského centra.

Přírodní charakter Štruncových sadů byl již v minulosti významným určujícím faktorem pro lokalizaci sportovního areálu. Stávající sportovní areál je využíván různými sportovními kluby. Nová koncepce lokality přichází se zklidněním oblasti a jejím otevřením široké veřejnosti. Prostor bude uspořádán pro aktivní i pasivní trávení volného času. Bude zde vybudováno například víceúčelové hřiště, dětské hřiště, inline okruh, fit stezka, skateboardové centrum, lezecká stěna, boulderová stěna atd.

Přeměna této oblasti počítá s jejím širším kulturním využitím a současně klade důraz na zlepšení celkového estetického dojmu. Kvalitní estetické ztvárnění městského mobiliáře, centrálního prostoru s fontánou a jednotlivých parkových objektů, možnost konání kulturních akcí, venkovní galerie – to vše bude dotvářet místní genius loci a lákat k návštěvě.

Přípravou projektu je pověřen:
Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.
Divadlení 105/3
301 21 Plzeň
E-mail:
info-plzen2015@plze­n2015.cz

Kontaktní osoba:
Mgr. Martin Klír
E-mail:
klirm@plzen.eu
Telefon:
+420 378 035 968

More About Locality

Plzeň - Sportovně-relaxační centrum Štruncovy sady

Contact Information

Plzeň
Nám. Republiky 1
306 32 Plzeň
Display on the Map

Phone:
work +420 378 032 550

Phone 2:
work +420 378 032 551

E-mail:

Web:
www.plzen.eu

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: