> Home Page > Public Section > Projects > Leisure Time Facilities > Revitalizace Komenského sadů

Revitalizace Komenského sadů

Project Stage: plánovaný

Basic Information:

Má rozlohu okolo 30 ha a roste v něm asi 3000 stromů. V letech 2010 – 2011 byl zpracován projekt jeho revitalizace, který řeší nejnutnější zásahy vyvolané úpravou komunikační sítě a změnou funkcí některých částí. Projekt bude realizovat město Ostrava, generálním projektantem je ATOS 6, spol. s r. o. Přinášíme vám pohled do minulosti i současnosti Komenského sadů, budoucí vizi projektantů, rozhovor s hlavním architektem projektu, interaktivní mapu a také anketu, v níž můžete k budoucím úpravám vyjádřit svůj názor.

Obrázek Při pohledu z letadla nebo náhledem na letecké snímky bývá člověk až překvapen, jak bohatou zelení Ostrava disponuje. Jistě nebude daleko od pravdy, když jej napadne přirovnání, že je městem v zeleni. Ostravě se její urbanistická negativa, spočívající v její rozvolněnosti a nespojitosti, pozitivně vracejí právě v podobě bohaté zeleně, zvláště pak v Poodří, tvořeném Oderskou nivou, chráněnou krajinnou oblastí nebo lesy v jeho okrajových částech. Pozadu nezůstává ani kdysi kritizovaná zeleň v tzv. sídlištních obytných souborech, která se od doby svého vzniku v území stabilizovala a rozrostla. Mnohé z nich Ostravané užívají ke svému oddychu jako parků. Těch skutečných má však Ostrava poskrovnu. Jejich provoz a údržba (aby se nezměnily v nebezpečná a zarostlá zákoutí) nepatří zrovna mezi levné záležitosti. A právě proto a také s ohledem na význam, který parky pro život Ostravy mají, uvažuje město o tom, že by do jejich údržby a revitalizace vložilo své finanční prostředky místo městských obvodů, pro které je zajištění odpovídajících financí jistě problematické.

Mezi nejvýznamnější městské parky patří Komenského sady v Moravské Ostravě. Právě zde se město společně s městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz rozhodlo tento postup ověřit. Městský obvod nechal v minulosti zpracovat koncept „revitalizace“ celého parku, který jej rozvíjí v duchu původní koncepce, t.j. parku tzv. anglického typu neboli parku, který má podobu komponované, tj. záměrně upravené volné krajiny, kde se střídají louky, lesíky i osamocené stromy. Projekt jej má doplnit o prvky drobné architektury, lavičky, osvětlení, nové přírodní prvky, rekonstrukci pěších komunikací. Součástí má být i úprava komunikací tak, aby lépe vyhovovaly pro maminky s dětskými kočárky, cyklisty nebo bruslaře, a dostavba veřejných záchodků pro jeho návštěvníky. Vlastní revitalizace (znovuoživení, posílení, vzpruha) Komenského sadů je natolik významnou investicí pro obyvatele města, že se vedení radnice rozhodlo celý záměr veřejnosti představit a formou veřejné diskuse či prostřednictvím tisku a médií jej s nimi dopředu konzultovat. Cílem je umožnit občanům, aby se vyjádřili k tomu, jaký park by chtěli mít, jaké aktivity jim zde chybí nebo co by bylo možno na zpracovaném projektu zlepšit a doplnit.

Rovněž touto cestou se Vám pokoušíme celý projekt představit s nabídkou, aby jste nám, máte-li zájem, poskytli Vaše postřehy, náměty a názory, které nám pomohou v tom, aby Komenského sady byly i nadále oblíbeným místem, kam se budete rádi vracet.

Více o tomto projektu naleznete na stránkách www.ostrava.cz.

  • About CPM Portal
  • Maps

Contact Information

Ostrava
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava
Display on the Map

Phone:
work +420 599 444 444

Phone 2:
work +420 844 121 314

E-mail:

Web:
www.ostrava.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2022 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: