> Strona wstępna > Dla publicznoĹ›ci > Ogólne informacje o inwestowaniu > Ostrava > Ostrava

Ostrava

Integrovaný plán rozvoje města Ostravy - IPRM - je základním programovým dokumentem města umožňující rozvoj města v návaznosti na využití veřejné podpory.

Integrovaný plán rozvoje města Ostravy – IPRM – je základním programovým dokumentem města umožňující rozvoj města v návaznosti na využití veřejné podpory ze strukturálních fondů s důrazem na zajištění synergie intervencí příslušných operačních programů a koncentrací zdrojů. Integrovaným plánem rozvoje zóny města se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tématického přístupu ve městech.

IPRM jsou realizovány několika individuálními projekty, které:

 • směřují k dosažení společného cíle či cílů regionu, města, obce, či lokality
 • mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů

IPRM je možno koncipovat dvěma různými přístupy, jedná se o:

 • zónové řešení – výsledky IPRM se musí vztahovat na konkrétně vymezené území města, které je definováno jako oblast s vysokým potenciálem růstu nebo naopak území deprimované
 • tématické řešení – tento typ IPRM řeší jedno vybrané téma na celém území města

Integrovaný plán rozvoje města Ostravy je v podstatě programovým dokumentem vycházející z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP), konkrétně prioritní osy 3 – Rozvoj měst, Opatření 3.1 – Rozvojové póly regionu. Zpracovateli integrovaných plánů rozvoje jsou v ČR všechna města nad 50 tisíc obyvatel, navíc doplněny o Mladou Boleslav. V rámci Moravskoslezského kraje, který územně kopíruje Region soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko, se jedná o následujících 5 měst: Ostrava, Havířov, Karviná, Frýdek-Místek a Opava. Pro výše zmíněná města je v opatření 3.1 alokováno cca 3 mld. Kč.

Výhodou celého IPRM je fakt, že přestože se jedná primárně o využití finančních prostředků z ROP, je možné do IPRM zařadit i projekty čerpající prostředky z jiných operačních programů – tématických operačních programů (TOP). V takovém případě jsou projekty z TOP zařazené do IPRM bonifikovány a mají tím pádem větší šanci uspět v tvrdém konkurenčním boji s ostatními předloženými projekty.

Základní podmínky IPRM

 1. Zpracovatelem IPRM je město, které je zodpovědné za jeho realizaci
 2. IPRM musí vycházet ze strategických a rozvojových dokumentů města
 3. Ve všech fázích přípravy, zpracování a realizace IPRM město respektuje princip partnerství a zapojení veřejnosti
 4. IPRM musí být integrovaným řešením, které přinese synergické efekty
 5. IPRM musí naplnit obsah a strukturu stanovenou metodickým pokynem, doložit povinné přílohy a dále doložit dodržení zásad pro přípravu a zpracování IPRM
 6. Vymezená zóna pro IPRM musí splňovat kritéria dle metodického pokynu
 7. V případě IPRM předkládaných v rámci ROP činí minimální podíl prostředků ROP na celkovém finančním objemu IPRM 10 mil. EUR

Statutární město Ostrava připravuje zónově vymezený integrovaný plán rozvoje, který bude řešit zónu jako území s vysokým potenciálem růstu, konkrétně se jedná o centrum města a jeho okolí, které by se po realizaci IPRM mělo stát důstojným a přitažlivým centrem třetího největšího města v ČR a v němž by se měly odehrávat události neregionálního významu.

Oficiální název ostravského integrovaného plánu je:
Integrovaný plán rozvoje města: OSTRAVA – MAGNET REGIONU

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2023 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: