> Strona wstępna > Dla publicznoĹ›ci > Doradztwo > Poradnia podatkowo–rozrachunkowa > Povinnost uložit účetní závěrku do Sbírky listin

Povinnost uložit účetní závěrku do Sbírky listin

Léto přináší zasloužený odpočinek. Kalendářní rok 2009 je ukončen také z hlediska účetních, daňových i auditorských povinností. Účetní závěrka za rok 2009 byla sestavena, byl proveden audit, podáno daňové přiznání i zaplacena daň.

Co ještě zbývá?

Rádi bychom Vás upozornili na poslední povinnost, kterou mají všechny právnické osoby a která je bohužel často opomíjena. Jedná se o povinnost zveřejnění účetní závěrky a dalších podkladů souvisejících s účetnictvím ve Sbírce listin rejstříkového soudu. Zákonná povinnost zveřejnění účetní závěrky je přímo stanovena zákonem o účetnictví. Další zveřejňované informace související s účetnictvím jsou stanoveny obchodním zákoníkem. Společnosti s ručením omezeným i akciové společnosti jsou povinny svolat do 6 měsíců po skončení účetního období valnou hromadu, která schválí účetní závěrku. Od data schválení účetní závěrky se pak počítá 30denní lhůta, v níž má být účetní závěrka uložena do Sbírky listin rejstříkového sou­du.

Spolu s účetní závěrkou je do Sbírky listin ukládána i auditorská zpráva (pokud je účetní závěrka povinně auditována) a výroční zpráva, pokud je sestavována. Pokud není součástí účetní závěrky návrh rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a jeho konečná podoba, je nutno uložit do Sbírky listin ještě dokument obsahující tyto informace a to spolu s účetní závěrkou.

Je-li účetní jednotka ovládanou osobou a nemá uzavřenu ovládací smlouvu, má povinnost dle obchodního zákoníku sestavit do 3 měsíců od skončení účetního období zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Lhůta na zveřejnění zprávy o vztazích je vázána na uložení účetní závěrky do sbírky listin.

Nesplnění povinnosti zveřejnit účetní závěrku znamená vystavení se riziku sankce, která může mít podobu pokuty uložené Finančním úřadem, ale také obviněním ze spáchání trestného činu. V souvislosti s intenzivním hledáním dalších zdrojů příjmů pro státní rozpočet lze očekávat, že správce daně začne aktivně využívat i tuto možnost, neboť maximální pokuta za nezveřejnění může dosáhnout částky vypočtené jako 3% brutto hodnoty aktiv. Při tom může být přitěžující okolností opakované neuložení účetní závěrky do Sbírky listin.

V případě dotazů k tomuto tématu kontaktujte prosím Ing. Janu Vítkovou, jana.vitkova@tpa-horwath.cz .

Obrázek

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2022 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: