> Strona wstępna > Dla publicznoĹ›ci > Ogólne informacje o inwestowaniu > Ústí nad Labem > Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Představení města

  • Město má strategickou vizi o vlastní budoucnosti a cíleně ji prosazuje.
  • Podle počtu obyvatel (96 tisíc) je devátým největším městem České republiky a přirozeným průmyslovým, administrativním, obchodním, kulturním a školským centrem regionu severozápadních Čech.
  • Město je sídlem Ústeckého kraje a jedním z administrativních center územního celku NUTS II, kde žije více než 1 mil. obyvatel.
  • Město má výhodnou polohu u hranic se Spolkovou republikou Německo a leží na křižovatce významných transevropských dopravních tras. Napojením na evropskou dopravní síť zde vznikne logistický uzel nadregionálního významu.
  • Možnost využití státních investičních pobídek i regionálních a místních programů podpory podnikání.
  • Město má k dispozici moderní síť technické infrastruktury, komunikací, železničních vleček a městské hromadné dopravy.
  • Město je sídlem řady významných institucí veřejného, bankovního i soukromého sektoru.
  • Tradiční průmyslový sektor procházející restrukturalizací vytváří kvalitní a ekonomicky výhodný zdroj volných pracovních sil pro nové podniky a investory.
  • Město nabízí možnosti výstavby na nově zainvestovaných rozvojových plochách i využití volných průmyslových areálů a objektů.
  • Ve městě a okolí se nacházejí atraktivní a snadno dostupné rekreační oblasti a kapacity nadregionálního významu (vodní plochy, lyžařské terény pro sjezd i běh, historické památky, vhodné podmínky pro pěší turistiku i cykloturistiku v malebné krajině Českého středohoří a údolí Labe).

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2023 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: