> Strona wstępna > Dla publicznoĹ›ci > Ogólne informacje o inwestowaniu > Ústí nad Labem > Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Informace pro investory

1. Strategická poloha

Ústí nad Labem leží ve středu sjednocené Evropy – ve středu geografickém i kulturním. Nicméně tento kontinent byl po půlstoletí rozdělen umělou a nepřirozenou politickou zdí. Po jejím pádu v roce 1989 se město i region začíná opět intenzivně rozvíjet, což je do značné míry dáno i jeho výhodnou polohou. V minulosti se právě zde potkával západní svět se světem zemí za železnou oponou. Nyní však už i tyto země mají své ambice stát se rovnoprávnými členy sjednocené Evropy. Ústecko se tak stává opět regionem centrálním, se všemi novými šancemi a příležitostmi.

2. Průmyslová tradice regionu

Ústí nad Labem vždy těžilo ze své exkluzivní polohy v blízkosti důležitých obchodních cest. Proto zde již od devatenáctého století docházelo k mohutnému průmyslovému rozvoji. Již po dvě století se tak město řadí mezi významné středoevropské průmyslové aglomerace. Bohatá tradice je především v oborech chemickém, potravinářském a strojírenském.

3. Křižovatka dopravních cest

Jen málokteré středoevropské město se může pochlubit takovou dopravní dostupností – Ústí nad Labem je významným dopravním a komunikačním uzlem v rámci České republiky i Evropy. Protínají se zde důležité národní i mezinárodní tahy jak v silniční, tak v železniční a vodní dopravě.
Město leží na hlavním železničním tahu Vídeň – Praha – Berlín – Hamburg.
Připravuje se dálniční spojení na trase Praha – Drážďany, které propojí město s celoevropskou dálniční sítí.
Řeka Labe, na které město leží, respektive Labská vodní cesta, je spojnicí se sítí západoevropských vodních cest, umožňující přístup do států SRN, států Beneluxu, severní Francie a do významných mořských přístavů.
Pro leteckou dopravu – osobní i nákladní – je možné využít dvou blízkých velkých mezinárodních letišť v Praze a v Drážďanech (SRN).

4. Město pro Vás, i Vaši rodinu

Ačkoliv je Ústí nad Labem rušné průmyslové město, okolní krajina skýtá množství rozmanitých výletních tras. Blízké přírodní lokality jsou vhodné pro turistiku i jiné formy aktivního sportovního odpočinku v zimě i v létě. Obyvatelé i návštěvníci města mohou využít kryté a venkovní bazény s termální vodou, zimní stadion, lyžařské středisko v blízkosti města nebo sportoviště pro tradiční i moderní sporty. Obyvatelé města mají k dispozici i mnoho příležitostí ke kulturnímu vyžití – počínaje divadly, kiny, přes muzea, galerie a výstavní síně až po kluby a kulturní domy či zoologickou zahradu. Vzdělání poskytuje síť škol všech stupňů a univerzita, která má ve městě své sídlo.
Samozřejmostí je kvalitně vybavená a plně postačující síť zdravotních služeb a rozvinutá struktura sociálních služeb. Pro ty, kteří se rozhodnou ve městě trvale žít, nabízí město a jeho okolí zajímavé a pestré příležitosti pro individuální bydlení všech kategorií v příznivém životním prostředí, jehož kvalita byla opakovaně oceněna v letech 1999, 2000 a 2001 cenou Evropské komise „City Towards EU Compliance Award“.

5. Atraktivní investiční příležitosti

Ústí nad Labem nabízí investorům výhodné podmínky – především je to rozvinutá infrastruktura, nabídka ploch a objektů a rovněž kvalifikovaná a přitom levná pracovní síla. Konkrétní projekty mohou počítat i s možností využití státních investičních pobídek a zařazením do regionálních a místních programů podpory podnikání.
Město podporuje přípravu průmyslových zón k zahájení investičních projektů, jejich dokumentaci a výstavbu infrastruktury a snaží se najít pro tyto zóny vhodné investory.
K dispozici je databáze nabídek různých investičních příležitostí ve městě a okolí – katalog nemovitostí, kde jsou uvedeny nabídky různého typu i velikosti a s různou možností využití. Významní investoři mohou získat při splnění daných podmínek pomoc města ze souboru speciálních místních investičních pobídek, které jsou poskytovány buď ve formě přímé finanční pomoci nebo ve formě zvýhodněných služeb investorům.

6. Profesionální podpora investorů

Město i region si uvědomují, že klíčové pro budoucí investory je profesionálně fungující zázemí, které pomůže tuzemským i zahraničním investorům v orientaci v aktuální legislativě a rychlé adaptaci v národním a regionálním prostředí. A protože právě přílivu investic a podpoře podnikání přikládá město tak velký význam, bylo zřízeno Investorské centrum, jehož hlavním posláním je koordinace všech aktivit města a dalších zainteresovaných subjektů při podpoře průmyslových i dalších investic v Ústí nad Labem a jeho okolí. Kvalifikovaný a zkušený tým Investorského centra nabízí pomoc a spektrum služeb, které jsou k dispozici každému vážnému zájemci o další spolupráci.

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2023 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: