> Strona wstępna > Dla publicznoĹ›ci > Ogólne informacje o inwestowaniu > Plzeň > Plzeň

Plzeň

Statutární město Plzeň zpracovalo na základě svých strategických a rozvojových dokumentů Integrovaný plán „Plzeň – Evropské hlavní město kultury“,

zaměřený na investice směřující ke zvýšení atraktivity města pro život, podnikání a návštěvu. Cíle bude dosaženo aktivitami zaměřenými na posílení nadregionálního významu Plzně a aktivitami orientovanými na občany města.

Integrovaný plán rozvoje města je základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů rozvojových oblastí města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období 2007 – 2013.

Integrovaný plán je soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány na území města v rámci vymezeného tématu a které směřují k dosažení strategických cílů města. Může být podpořený z jednoho i více operačních programů.

Obrázek

Co je integrovaný plán města

Integrovaný plán rozvoje města je základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů rozvojových oblastí města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období 2007 – 2013. Integrovaný plán je soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány na území města v rámci vymezeného tématu a které směřují k dosažení strategických cílů města. Může být podpořený z jednoho i více operačních programů. Integrovaný plán jako nástroj získání titulu EHMK 2015 Statutární město Plzeň zpracovalo na základě svých strategických a rozvojových dokumentů Integrovaný plán „Plzeň – Evropské hlavní město kultury“, zaměřený na investice směřující ke zvýšení atraktivity města pro život, podnikání a návštěvu. Cíle bude dosaženo aktivitami zaměřenými na posílení nadregionálního významu Plzně (specifický cíl 1) a aktivitami orientovanými na občany města (specifický cíl 2).

Specifický cíl 1:

Posílení pozice města Plzně jako centra kulturního a společenského života v republikovém a evropském kontextu, který se zaměřuje na budováni infrastruktury regionálního a nadregionálního významu, jejímž účelem je zvýšit prestiž města prosřednictvím budování nových sídel významných kulturních institucí, které přitahují nejméně celorepublikovou pozornost a mají potenciál stát se samotným důvodem pro návštěvu města, zlepšení marketingové image města a nabídku produktů kulturního cestovního ruchu.

Specifický cíl 2:

Odstranění klíčových nedostatků v kulturní, sportovní a volnočasové nabídce ve městě Plzni, se zaměřuje na: doplnění infrastruktury pro kulturu a volný čas místního významu, zvýšení prostupnosti města prostřednictvím páteřní sítě pěších a cyklostezek v nivách řek, které zaručují bezpečnost uživatelům a atraktivní prostředí, to vše ve vazbě na budované sportovní a volnočasové areály, rozšíření centra města a zvýšení jeho pobytové a výtvarné kvality (veřejná prostranství, pěší trasy). Investice do zvýšení fyzické atraktivity města jsou doplněny snahou o získání titulu „evropské hlavní město kultury 2015“, která zvyšuje společenskou prestiž města a má za cíl zvrátit jeho dlouhodobě nepříznivou image. Navrhovaná opatření budou stimulovat podnikatelské aktivity v cestovním ruchu, gastro-služby a služby v oblasti trávení volného času. Přitaživé centrum města určuje atraktivitu celého města, zvláště je-li celé město bezpečně prostupné. Investice budou působit i jako jeden z faktorů směřující k udržení kvalifikované pracovní síly ve městě a přitahování vzdělaných cizinců. Zároveň vyšší atraktivita města medializace kandidatury o titul evropské hlavní město kultury bude mít vliv na vyšší zájem investorů, kteří zde naleznou díky dostatečnému množství kvalifikované pracovní síly ideální podmínky pro investování do znalostních oborů, což bude generovat dlouhodobou ekonomickou stabilitu města.

Zapojení partnerů do IPRM

Integrovaný plán je svým obsahovým i realizačním zaměřením otevřeným a zároveň aktualizovatelným dokumentem, zůstává příležitost stát se partnerem IPRM po celé období realizace. Zapojení je možné prostřednictvím registračního formuláře (níže ke stažení).

Integrovaný plán ke stažení.

Pliki do sciągnięcia:

Nazwa pliku Typ Wielkość pliku
Registrační formulář Dokument MS Word 403 kB

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2023 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: