> Strona wstępna > Dla publicznoĹ›ci > Ogólne informacje o inwestowaniu > Ústecký kraj > Ústecký kraj

Ústecký kraj

V rámci České republiky existuje řada možností, které zatraktivňují nové investice po finanční stránce.

Jejich využití závisí na zájmu investora a typu investice. Jedná se o investiční pobídky a o využití prostředků ze strukturálních fondů EU.

Investiční pobídky pro zpracovatelský průmysl

  • sleva na dani z příjmu
  • podpora na vytvářená pracovní místa
  • podpora na školení a rekvalifikace

Investiční pobídky pro strategické služby a technologická cen­tra

  • dotace na podnikatelskou činnost
  • dotace na školení a rekvalifikaci

    Investiční pobídky zprostředkovává vládní agentura CzechInvest.

Strukturální fondy EU
V programovacím období 2007 – 2013 je pro Českou republiku vyčleněno přes 750 miliard Kč. Investoři mohou využít operační programy v oblastech podnikání a inovace, lidské zdroje a zaměstnanost, výzkum a vývoj. V některých případech je účelné vytvořit společný projekt investora s jinou společností, případně s obcí.

Operační program Podnikání a inovace
Spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Rozvojové kroky, snižování energetické náročnosti, nové technologie.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Podpora rozvoje lidských zdrojů – moderní formy personálního řízení, školení zaměstnanců, zavádění standardů rozvoje lidských zdrojů.

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
Modernizace výzkumné infrastruktury, spolupráce veřejného a komerčního sektoru, rozvoj kapacit vysokých škol.

Bližší informace o dostupných operačních programech:
www.strukturalni-fondy.cz
www.czechinves­t.org

Lidské zdroje a finanční podpora
Úřady práce v jednotlivých oblastech kraje poskytnou přesnou informaci o dostupné pracovní síle a o možnosti využití finančních prostředků státní podpory zaměstnanosti. Základním informačním zdrojem je Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí.

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2023 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: