> Strona wstępna > Dla publicznoĹ›ci > Ogólne informacje o inwestowaniu > Ústecký kraj > Ústecký kraj

Ústecký kraj

Investoři mohou využít rozsáhlou nabídku nájemních hal, jež jsou k dispozici v Ústeckém kraji.

Vyhnou se tak vysokým fixním nákladům a mají možnost pružně reagovat na poptávku.

Většina nabízených nájemních hal má vynikající dopravní dostupnost. Samozřejmostí je příslušná technická infrastruktura a ve většině případů možnost přizpůsobit halu potřebám nájemce. K dispozici jsou haly se zaměřením na lehké a střední výroby i objekty vhodné pro využití například v logistice nebo skladování.

Databáze nájemních hal
Na stránkách Ústeckého kraje naleznou investoři podrobně zpracovanou a průběžně aktualizovanou databázi nájemních hal včetně kontaktů a dalších důležitých informací.

V Ústeckém kraji se investorům nabízí okolo dvaceti nájemních hal či celých skladových areálů rozložených po celém území regionu.

Logistika
Během krátké doby po vstupu do Evropské unie se Česká republika stala nejoblíbenější logistickou destinací střední Evropy a čtvrtou nejoblíbenější zemí v celoevropském měřítku. Dynamika rozvoje trhu logistických služeb v Česku je v posledních letech atraktivní pro vstup světových lídrů v oblasti poskytování globálních logistických služeb. S tím souvisí budování nové moderní logistické infrastruktury.

V České republice ročně vzniká přes 200 000 m2 moderních průmyslových ploch určených k pronájmu. Na tomto trendu se díky své výhodné geografické poloze významně podílí Ústecký kraj. V příštích letech je navíc možné očekávat státní podporu při budování veřejných logistických center. Tato podpora by měla směřovat k multimodálnímu propojení silniční, železniční a vodní dopravy.

Významným prvkem v rámci středoevropské logistiky je v Ústeckém kraji kombinovaná doprava silnice – železnice. Vlaky přepravují nákladní kontejnery a kamionové návěsy z Lovosic do řady míst v Německu (Duisburg, Hamburg, Ludwigshafen), Belgii, Nizozemsku, Francii, Švédsku a dalších zemích.

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2023 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: