> Strona wstępna > Mapy cenowe > Praha - cenová mapa stavebních pozemků

Praha - cenová mapa stavebních pozemků

Informacje podstawowe:

Mapa je oceňovací vyhláškou platnou na území hlavního města Prahy, avšak uvedené ocenění nijak neomezuje, ani neurčuje výši ceny pozemků, kterou si mezi sebou smluvně dohodnou kupující a prodávající. Záměrem cenové mapy, která je každý rok doplňována a aktualizována, je zpřesnit oceňování stavebních pozemků a poskytnout přehled o trhu s pozemky a jeho současných trendech v regionu.

Více informací zde

Mapy

CZ | EN | PL

Zalogować

Zalogować użytkownikaxxx: