> Strona wstępna > Plany zagospodarowania przestrzennego > Bohumín - územní plán

Bohumín - územní plán

Informacje podstawowe:

Jedním z nejúčinnějších a nejvíce diskutovaných nástrojů dlouhodobého rozvoje města Bohumína je územní plánování a územní plán. Územním plánem se rozumí základní dokument sloužící k usměrňování výstavby na území města. Jedná se o dohodu obce, občanů a státu o možném využití území a o charakteru činností, které v něm probíhají. Jde v podstatě o dlouhodobou budoucí vizi využití území města s dopady na práva a povinnosti všech vlastníků nemovitostí.

Pro úplnost je potřeba říci, že územní plánování je soustava činností, které mají za úkol sladit zájmy všech. Jedná se o nepřetržitý proces, jehož hlavním cílem a posláním musí zůstat provádění uvážlivého a plánovitého hospodaření s plochami a pozemky na území města. Z toho plyne, že ne vždy lze stavět či využívat pozemek v souladu se zájmem občana či firmy.

Územní plán sídelního útvaru Bohumín – legenda

Více informací o územním plánování města Bohumín

Mapy

Informacje kontaktowe

Bohumín
Masaryková 158
735 81 Bohumín 1
Pokazać na mapie

Telefon:
work +420 596 092 111

Fax:
fax +420 596 092 100

E-mail:

Web:
www.mesto-bohumin.cz

CZ | EN | PL

Zalogować

Zalogować użytkownikaxxx: