> Strona wstępna > Firmy na CPM > Partnerzy CPM > Partnerzy zawodowi > CzechInvest

CzechInvest

Informacje uzupełniające:

Historie a výsledky

Vznik CzechInvestu

CzechInvest byl založen v listopadu 1992 jako agentura, jejímž hlavním cílem bylo podporovat příliv přímých zahraničních investic do České republiky. Svým klientům nabízela potřebné informace, poradenství i kontakty a pomáhala jim realizovat jejich projekty v oblasti výroby, výzkumu a sdílených služeb. Ještě jako agentura podporující zejména příliv zahraničních investic se CzechInvest soustředil na vybrané sektory zpracovatelského průmyslu – výrobu automobilů a jejich komponentů, elektroniku a mikroelektroniku, chemický průmysl, farmacii nebo přesné strojírenství. Později se k těmto oblastem přidal také letecký průmysl, zdravotnická technika a biotechnologie. V souladu s trendem v západních zemích narůstá počet projektů v oblasti výzkumu a vývoje (technologická centra) a strategických služeb (centra zákaznické podpory, finanční a účetní služby).

Investiční pobídky

V devadesátých letech bylo významnou změnou v rámci investičního prostředí České republiky vypracování systému investičních pobídek. Pobídky se investorům začaly nabízet nejdříve na základě přijetí vládního usnesení z dubna 1998 a následně i usnesení vlády z prosince téhož roku. Takto získané zkušenosti pomohly ministerstvu průmyslu a obchodu i dalším státním institucím předložit návrh nového zákona o investičních pobídkách. Zákon o investičních pobídkách (č. 72/2000) vstoupil v platnost 1. května 2000 a domácím i zahraničním investorům stanovuje stejná práva a podmínky. Později byl systém investičních pobídek rozšířen o podporu strategických služeb a technologických center – Rámcový program pro podporu technologických center a center sdílených služeb. Česká republika se tak stala vůbec prvním státem v regionu střední a východní Evropy, kde byl systém udělování investičních pobídek jasně definován zákonem.

Průmyslové zóny

Kvalitní investiční nabídka musí obsahovat také připravenou průmyslovou zónu. Proto vláda schválila systém veřejné podpory trhu podnikatelských nemovitostí, který byl oficiálně zahájen v roce 1998. Díky Programu podpory rozvoje průmyslových zón vzniklo do konce roku 2006 v České republice 96 průmyslových zón. V roce 2001 byl uvedený program rozšířen o další podprogramy, a to Regenerace průmyslových zón, Výstavba a regenerace nájemních objektů a Akreditace průmyslových zón.

Příliv investic

CzechInvest se během své existence podílel na více než 771 investičních projektech v celkové hodnotě 542 miliard korun. Díky těmto investicím by mělo postupně vzniknout přes 153 tisíc přímých pracovních míst. V oblasti průmyslu u nás nejčastěji investují firmy z Německa (20 %), z České republiky (17 %). Kromě tradičních sektorů, jako jsou automobilový, strojírenský, chemický a elektrotechnický průmysl, se stále častěji objevují investice do inovací a moderních odvětví (mikroelektronika, přesné strojírenství).

Podpora subdodavatelů

Aby z přílivu zahraničních investic profitovaly co možná nejvíce také české firmy, spustil CzechInvest v roce 1999 Program podpory subdodavatelů. Jeho cílem je zintenzívnit a prohloubit kontakty mezi domácími subdodavateli a nadnárodními firmami, které plánují investovat v ČR nebo zde již působí. I díky tomu se českým firmám podařilo za šest let fungování programu uzavřít dodavatelské kontrakty za téměř 5 miliard korun. V databázi subdodavatelů, která je volně přístupná na webové stránce agentury, je evidováno téměř 2 000 českých firem připravených dodávat novým společnostem své výrobky a služby

Podpora podnikání

V souvislosti s rozvojem české ekonomiky a naším vstupem do Evropské unie se CzechInvest stále více orientoval na podporu domácích firem. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu nakonec došlo k jeho sloučení s Agenturou pro rozvoj podnikání a agenturou CzechIndustry. 2. ledna 2004 tak vznikla nová Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, u které hledají pomoc především malé a střední firmy ze zpracovatelského průmyslu a žádají jejím prostřednictvím o dotace a zvýhodněné úvěry financované státem a Evropskou unií.

Aby byly služby agentury podnikatelům co nejdostupnější, založil CzechInvest v roce 2004 třináct regionálních kanceláří umístěných v jednotlivých krajských městech.

Po vstupu České republiky do Evropské unie dostali naši podnikatelé první šanci využít prostředků ze strukturálních fondů. Prostřednictvím operačních programů Průmysl a podnikání a Rozvoj lidských zdrojů jim byly v letech 2004 – 2006 rozděleny miliardy korun, jejichž vyplácení bude v závislosti na postupném ukončování projektů pokračovat do roku 2008.

Stěžejním nástrojem podpory zejména malých a středních podniků byl Operační program Průmysl a podnikání, na který bylo celkem alokováno 10 miliard korun. Přijímání žádostí o dotace a zvýhodněné úvěry definitivně skončilo v listopadu 2006. Regionální kanceláře CzechInvestu přijaly bezmála 4 700 žádostí a více než polovina z nich bude podpořena. CzechInvestu se ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a Českou energetickou agenturou podařilo smysluplně využít všechny přidělené prostředky. To je samo o sobě velkým úspěchem nejen pro zmíněné instituce, ale především pro český podnikatelský sektor, vysoké školy, kraje a další subjekty, jejichž projekty veřejnou podporu z Operačního programu Průmysl a podnikání získaly.

Škála služeb poskytovaných CzechInvestem se neustále rozšiřuje a stále více je využívají vedle malých a středních podniků také velcí čeští investoři. V prvním pololetí 2006 byl již počet investičních projektů podaných českými podniky vyšší, než projektů přicházejících z jiných zemí.

ISO 9001:2000

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům na kvalitu služeb se agentura CzechInvest v roce 2004 rozhodla vybudovat a zavést vlastní systém managementu jakosti podle požadavků normy ISO 9001:2000. V roce 2005 prošla agentura tzv. dohledovým auditem a certifikát znovu obhájila. Mezinárodní certifikát ISO 9001:2000, který agentura CzechInvest v roce 2007 získala od společnosti Quality Austria, má platnost další tři roky. Certifikát pokrývá veškeré služby v oblasti podpory přílivu zahraničních investic a vzniku a rozvoje domácích podniků, které poskytuje prostřednictvím návrhu a implementace programů podpory podnikání ze Strukturálních fondů EU, poskytování služeb a informací a zlepšování podnikatelského prostředí. Strategickým cílem CzechInvestu pro oblast jakosti v roce 2008 je zavedení a certifikace bezpečnosti informací dle normy ISO 27001/2005.

AFI

Ve všech jeho aktivitách podporuje CzechInvest Sdružení pro zahraniční investice – AFI, jehož členové se rekrutují z řad renomovaných společností, které mají dlouhodobé zkušenosti s českým prostředím a poskytují služby v oblastech klíčových pro příliv a realizaci zahraničních investic (jedná se například o konzultační, právní, HR, IT a další služby). Hlavním cílem spolupráce CzechInvestu a Sdružení pro zahraniční investice AFI je zajistit, aby vstup zahraničních investorů na český trh byl maximálně usnadněn.

Oba subjekty společně založily projekt „Partnerství pro podporu přímých zahraničních investic“, otevřený široké podnikatelské obci, jehož účastníci reprezentují silné a renomované společnosti, které svou účastí v něm podporují poslání a aktivity agentury CzechInvest.

Statistiky

Konkrétní výsledky práce CzechInvestu nejlépe dokládají statistiky oznámených investic a podpor přiznaných v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání.

CzechInvest

Informacje kontaktowe

CzechInvest
Štěpánská 15
120 00 Praha
Pokazać na mapie

Telefon:
work +420 296 342 500

Fax:
fax +420 296 342 502

E-mail:

Web:
www.czechinvest.cz

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2023 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: