> Strona wstępna > Dla publicznoĹ›ci > Projekty > Ośrodki wolnoczasowe > České Budějovice - Marina České Vrbné

České Budějovice - Marina České Vrbné

Faza projektu: ve výstavbě

Informacje podstawowe:

Na severním okraji Českých Budějovic, v Českém Vrbném, postupně vyrůstá komplexní areál určený pro sportovní i osobní plavbu. Tzv. marina v Českém Vrbném využívá existenci už fungující umělé slalomové a vodní trati ve vodáckém Centru Lídy Polesné, k němuž se přirozeně přimkne právě budované přístaviště s dostatečným počtem kotvících míst a také s potřebným sociálním i technickým zázemím. Sportovní podniky pořádané na oblíbené slalomové dráze mohou být vítanou záminkou pro zakotvení lodi právě na tomto místě. Stejně tak se nabízí možnost přerušit plavbu, pohodlně zakotvit loď a využít kvalitní cyklostezky k návštěvě okolích měst, ať už to budou České Budějovice či Hluboká nad Vltavou. Předpokládá se tedy vybudování nejen nového kotviště, ale i doprovodné infrastruktury, zahrnující nejen přístupové komunikace, ale i dostatečné a kvalitní stravovací a ubytovací zázemí.

Ochranný přístav České Vrbné

  • územní rozhodnutí vydáno: 1/2008
  • stavební povolení vydáno: 1/2009
  • zahájení výstavby: podzim 2009
  • dokončení stavby: podzim 2010

Ochranný přístav umožní kotevní stání pro maximálně 23 malých plavidel a 2 velké lodě. Přístav je koncipován jako trojúhelníkový bazén, uzavřený za ochrannou hrází s vjezdem, hrazeným pro případ velké vody vzpěrnými vraty. V přístavu tak budou lodě dostatečně chráněny před případnými povodněmi.

Vjezd do mariny je situován proti proudu řeky nad vtokovým objektem do kanálu vodní slalomové dráhy. Přemostění vjezdu do bazénu je řešeno mostem s pojezdovou výškou pro plavidla 5,25 m. Plocha bazénu je cca 0,46 ha, hloubka pak 2 m. Stání plavidel jsou plánována zádí k jeho obvodu, kde budou zřízena dřevěná 1,5 metru široká mola. Plavidla se budou moci přímo v přístavu napojit na rozvody pitné vody a elektrické energie. K nezbytnému zázemí přístavu patří i restaurace a čerpací stanice pohonných hmot.

Navrženým přemostěním vjezdu do mariny se ochranný přístav České Vrbné stane dosud jediným místem v rámci České republiky, vybaveným sklopným mostem. Toto řešení umožní běžný provoz na místní obslužné komunikaci a při zdvižení mostu i bezproblémový vjezd vyšších plavidel do přístavu. Obsluha sklopného mostu jej bude ovládat prostřednictvím počítače. Pro případ krizového výpadku elektronicky řízené technologie bude k dispozici i zálohové ruční ovládání.

Hlavním investorem stavby je Ředitelství vodních cest České republiky, nicméně terénní úpravy, osazení přístavu mobiliářem, podíl na instalaci sítí a úprava vtokového bazénu vodáckého kanálu jsou úkoly, které spadají do kompetence statutárního města České Budějovice a budou realizovány v rámci projektu „Město a voda“

Následných úprav se dočká také vodácké Centrum Lídy Polesné, jehož areál lze využít jako zázemí mariny pro další sportovní vyžití, jako je například jízda na divoké vodě, rafting, či divácky atraktivní sledování závodů na divoké vodě.
Úpravy kanálu by měly směřovat ke stabilizaci trasy a jejího podélného profilu. Jednotlivé překážky by měly být bezpečné, s možností je variabilně nastavovat podle úrovně vodáků tak, aby kanál mohli užívat nejen vrcholoví sportovci ale i odborně vedení laici.

Więcej informacji o lokalizacji

České Budějovice - Marina České Vrbné

Informacje kontaktowe

České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. 1,2
370 92 České Budějovice
Pokazać na mapie

Telefon:
work +420 386 801 804

Telefon 2:
work +420 386 801 805

Fax:
fax +420 386 801 850

E-mail:

Web:
www.c-budejovice.cz

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2023 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: